MCI

Mild cognitive impairment (MCI), ook wel milde geheugenstoornissen

Dit zijn geheugen problemen zonder dat er sprake is van dementie.

Veel ouderen hebben last van geheugenproblemen. Soms zijn deze geheugenproblemen iets meer dan wat past bij de leeftijd, maar heeft het nog geen invloed op de dagelijkse bezigheden. Dit noemen we lichte geheugenproblemen (MCI). Mensen hebben vooral moeite om details van gebeurtenissen te onthouden, bv plaatsnamen of namen van mensen. Ze herinneren zich nog wel goed dat ze ergens geweest zijn.  Mensen met dementie vergeten de hele gebeurtenis. Een ander voorbeeld is dat mensen met een MCI een afspraak vaker vergeten, maar het zich wel herinneren als iemand anders ze erop wijst. Mensen met dementie kunnen zich vaak de afspraak niet meer herinneren. Ook hebben mensen met een dementie moeite om voor zichzelf te zorgen en vertrouwde dagelijkse bezigheden goed uit te voeren.  

Mensen met een MCI hebben meer geheugenproblemen wanneer ze gespannen zijn. Een MCI kan een voorstadium zijn van de dementie, maar het kan ook veroorzaakt worden door medicatie, een depressie, spanningen of lichamelijke ziekten (zoals een te langzaam werkende schildklier of een vitaminegebrek). Bij 50% van de mensen blijven de geheugenproblemen stabiel. Het geheugen kan ook langzaam verder achteruit gaan. Mensen met een MCI ontwikkelen 3x zo vaak een dementie.

Er is nog geen behandeling voor een MCI. Wel moet er goed gekeken worden of er geen lichamelijke of psychische oorzaak is en of er iets veranderd moet worden aan de medicijnen. Geheugencursussen kunnen zinvol zijn. Hier worden tips gegeven hoe u alledaagse dingen als namen en afspraken beter kunt onthouden. Ook wordt er voorlichting gegeven.  

Rol van de geriater

Een geriater heeft veel ervaring met allerlei vormen van geheugenverlies. Op de geheugenpoli kan gekeken worden of het geheugenverlies past bij de leeftijd of dat er sprake is van een MCI of dementie. Ook wordt er gekeken of er een onderliggende oorzaak gevonden kan worden. Als het nodig is zal de psycholoog ingeschakeld worden. Daarnaast zal de geriater het geheugen vervolgen als er sprake is van een MCI.