Kwetsbaarheid

Kwetsbare ouderen zijn ouderen die niet meer vitaal zijn, maar ook niet geheel afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Kleine fysieke, psychische en sociale problemen stapelen zich op, waardoor meestal te laat hulp gevraagd of geboden wordt als er ernstige problemen met de gezondheid ontstaan. Ook de omgeving waarin de oudere woont is van invloed op eventuele kwetsbaarheid. Het voorkomen van en inspelen op kwetsbaarheid is belangrijk om te voorkomen dat mensen zeer kwetsbaar worden en niet langer thuis kunnen wonen.