Incontinentie

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. De hoeveelheid urineverlies kan verschillen: een druppeltje, een scheut of zelfs een hele plas. Er zijn verschillende vormen van urine-incontinentie:

  • Stress-incontinentie: het verliezen van urine bij drukverhogende momenten (hoesten, niezen, persen)
  • Urge-incontinentie: het verliezen van urine door het niet lang genoeg kunnen ophouden van urine
  • Functionele incontinentie: het verliezen van urine door niet op de toilet te kunnen komen

Ook geestelijke problemen kunnen op latere leeftijd tot incontinentieproblemen leiden; bijvoorbeeld het verlies van een partner of eenzaamheid kunnen urineverlies verergeren.

Ontlastingsincontinentie (of faecale incontinentie) is het ongewild verliezen van ontlasting of het niet kunnen ophouden van ontlasting. Ontlastingsincontinentie kan verschillende (lichamelijke) oorzaken hebben bijv. waterdunne diarree of een slappe kringspier (anale sfincter)

Er zijn diverse behandelmogelijkheden, afhankelijk van het type incontinentie en de omstandigheden. Voorbeelden zijn bekkenbodemtherapie (spieroefeningen), medicatie of een operatie.