Depressie

Wat is een depressie?
Somberheid bij ouderen komt veel voor. Een ernstig sombere stemming kan duiden op een depressie. Depressie is een ziekte en geen gebrek aan wilskracht of pit. Bij ouderen komt vooral een lichte depressie vaak voor. Eén van de oorzaken van een depressie bij ouderen kan het gebruik van bepaalde medicatie zijn. Een depressie wordt bij ouderen vaak niet herkend. Dit komt omdat de klachten aan de leeftijd worden toegeschreven. Bovendien zijn ouderen niet gewend over psychische problemen te praten. Hierdoor krijgen ouderen niet altijd de juiste hulp.

Websites

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie

De rol van de geriater

De geriater zal niet alleen de aandacht hebben voor lichamelijke problemen, maar juist ook stemmings-problemen evalueren. Vaak worden daarvoor specifieke tests voor afgenomen. Zowel de huisarts als de geriater is bevoegd om anti-depressieve behandeling te geven. Maar geriaters werken ook nauw samen met ouderenpsychiaters zodat er afstemming is en patiënten de juiste behandeling te geven. Dit heeft geleid tot het maken van een regionale richtlijn stemmingstoornissen bij ouderen. Zie voor meer info hierboven.