Delier

Wat is het een delier?

Een delirium (delier) is een acute verwardheid en een veranderd bewustzijn. Het is een ernstig syndroom en soms ten gevolge van een lichamelijke aandoening, maar vaker is er geen oorzaak. Het komt veel voor: bij de in een ziekenhuis opgenomen patiënten ligt het percentage tussen de 10% en 40%. Bij (opgenomen) patiënten met kanker wordt het voorkomen van een delier geschat 25% en bij patiënten met aids op 30%-40%. De kans om na een operatie een delier te ontwikkelen wordt geschat op 40%-50% met name bij heupfracturen.

Websites

https://www.thuisarts.nl/delier

De rol van de geriater

Een delier herkennen is niet altijd gemakkelijk, zowel buiten het ziekenhuis als in het ziekenhuis worden delier wel eens gemist. Iemand met een delier heeft vaak een aantal van de volgende verschijnselen:

  • een verminderd besef van de omgeving
  • zich niet goed kunnen concentreren
  • onsamenhangend denken en spreken
  • wisselende geheugenstoornissen bv gedesoriënteerd zijn, niet weten welke dag het is of waar men is
  • dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
  • bekenden niet meer herkennen
  • onrustig of juist apathisch zijn
  • verstoord slaap-waakritme

Een geriater is o.a. opgeleid om delieren te herkennen, te behandelen en collega’s in het veld te ondersteunen. Soms is er een speciaal delierteam samengesteld die collega specialisten helpt in de herkenning en behandeling van het delier.