Alzheimerdementie

Alzheimerdementie

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Deze is genoemd naar de arts en onderzoeker Alois Alzheimer. Het is een progressieve hersenaandoening, waarbij geleidelijk steeds meer hersencellen verloren gaan. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk. De ziekte begint vaak tussen het 70ste en 80ste levensjaar, maar kan ook veel vroeger of later beginnen. Het verloop en de verschijnselen verschillen per persoon, maar meestal begint de ziekte met stoornissen van het korte termijn geheugen, zaken van het hier en nu onthouden wordt moeilijker. Later ontstaan problemen met organiseren en plannen van taken, er kunnen karakter- en stemmingsveranderingen optreden en ook het handelen raakt verstoord. Geleidelijk aan wordt de patiënt toenemend afhankelijk van hulp en zorg van anderen. Vaak ontstaan er in een later stadium ook psychotische verschijnselen, gedragsstoornissen en lichamelijke klachten.

Er is nog geen genezing mogelijk van de ziekte van Alzheimer, wel kan de juiste begeleiding, zorg en soms medicatie helpen een deel van de verschijnselen te verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn omgeving te verbeteren.

Rol van de geriater

De geriater is één van de specialisten die werkzaam is op het terrein van de dementie, en dus van de ziekte van Alzheimer.

Via de geheugenpoli wordt onderzoek gedaan naar de aard en oorzaak van cognitieve problemen met ook aandacht voor eventuele lichamelijke klachten, psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen.

Als er sprake is van een (Alzheimer)dementie zal de geriater verwijzen naar organisaties voor hulp en begeleiding in de thuissituatie, zo nodig medicatie voorschrijven en patiënten volgen.