Multicultureel/anderstalige ouderen

Multicultureel/anderstalige ouderen 

Het aantal eerste generatie oudere niet Westerse migranten afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen, zal de komende jaren snel stijgen. De oorzaak hiervoor is dat deze groep in de zestiger en zeventiger jaren  op jonge leeftijd in Nederland aankwam. Met name in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam en, Den Haag  wonen veel oudere migranten. In deze grote steden zal in 2030 ca. 30 procent van de ouderen een niet Westerse achtergrond hebben.

Oudere migranten zijn kwetsbaar en hebben vaak meer chronische aandoeningen dan van oorsprong Nederlandse ouderen. Ook bleek uit een onderzoek van het AMC/Slotervaartziekenhuis dat dementie bij oudere migranten drie-tot viermaal vaker voorkomt dan onder in Nederland geboren ouderen. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn het aantal chronische ziekten waaronder ziekten van hart en bloedvaten en het lage scholingsniveau.         

De barrière voor oudere migranten om een geheugenpoli te bezoeken is nog hoog. Voor de huisarts is het vaak lastig om de diagnose dementie te stellen om dat hem/haar geen goede testen ter beschikking staan.  Op een aantal plaatsten in Nederland zijn er poliklinieken ontstaan voor oudere migranten. Hier kunnen speciaal ontwikkelde geheugentesten worden afgenomen die wel geschikt zijn om bij deze groep ouderen dementie vat te stellen. Een voorbeeld hiervan is de CCD ( Cross Culturele dementiescreening). Het stellen van de diagnose dementie maakt het mogelijk om ouderen en hun mantelzorger te informeren, begeleiden, en om zorg te kunnen ontsluiten.

CCD

De CCD is een screeningsbatterij waarmee bij niet-Nederlandssprekende ouderen kan worden nagegaan of sprake is van cognitieve stoornissen (in geheugen, executief functioneren, mentaal tempo) passend bij een dementiesyndroom. Uitgangspunt van de CCD is het minimaliseren van het effect van cultuurbarrières. De test kan worden afgenomen zonder dat men de taal van de patiënt spreekt, met behulp van digitaal af te spelen instructies in de eigen taal van de patiënt. De CCD bevat digitale instructies in het Turks, Marokkaans-Berbers, Marokkaans-Arabisch, Sranantongo, Hindoestaans en Nederlands. Van de patiënt worden alleen incidenteel zeer eenvoudige verbale responsen verwacht, zodat de test zonder tolk is af te nemen. De CCD is ook geschikt voor laagopgeleiden en analfabeten. 

Geheugenpoli's voor migranten (locaties)

Amsterdam: OLVG
Rotterdam: Franciscus Ziekenhuis (specifiek voor Chinese ouderen), Erasmus MC, Maasstad ziekenhuis
Gouda: Groene Hart ziekenhuis
Tilburg: Twee Steden Ziekenhuis
Veldhoven/Eindhoven: Maxima Medisch Centrum