Links

Algemeen

http://www.ciz.nl/ 
als U zorg moet regelen
http://www.vanhemertprodukties.nl/
Van Hemert Produkties maakt educatieve films op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De films tonen de praktijk, handleidingen en werkboeken bevatten achtergrondinformatie en opdrachten, die gerelateerd zijn aan scènes uit de films.
http://www.seniorweb.nl/ en http://www.seniorennet.be/
is het belgische equivalent van Klinisch Geriatrie in Nederland.
http://www.kenniscentrum-ouderen.nl/ 
Nederlands Instituut voor Gerontologie, nu Kenniscentrum Ouderen van Vilans: veel informatie over alles wat met veroudering te doen heeft, een bibliotheek etc.
http://www.ouderenpsychiatrie.nl/ 
Nederlands kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.zorgmediatheek.nl/
Informatie over ouderenzorg in Nederland. Gepresenteerd door zorgmediatheek, een informatie- en documentatiecentrum voor wonen, zorg en werken. 
http://www.knmg.nl/ 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG)
http://www.uniekbo.nl/
Katholieke ouderenbond
http://www.anbo.nl/
50 plus bond  
http://www.innovatiekringdementie.nl/
IDé, de Innovatiekring Dementie probeert de kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren middels het verzamelen en publiceren van de laatste wetenschappelijke inzichten en het tonen van positieve praktijkvoorbeelden. Inspirerend en in begrijpelijke taal. Lees hier ook over de speciale campagne (Ik hou vast) voor meer bewegingsvrijheid en niet-fixeren.
http://www.gerionne.nl/
GeriOnNe is een landelijke stichting die uw aandacht vraagt voor de specifieke problematiek van oudere kankerpatiënten.
http://www.ouderenorganisaties.nl/ 
CSO, koepel van samenwerkende ouderenorganisaties
http://www.oornoordoost.nl/
De Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O) gericht op masterstudenten, aios, opleiders en specialisten.
http://www.senioren.nl/
http://geriatrie.venvn.nl/ 
V&VN geriatrie verpleegkunde
http://www.nvfgnet.nl/
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF) erkende specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen.
www.ouderenwegwijs.nl 

Wetenschap

https://www.nia.nih.gov/​
Dit is de site van het National Institutes on Aging (USA), een bekend verouderings-onderzoek instituut.
http://www.arclab.org/
Dit is de site van het Aging Research Centre (ARC).
http://www.lasa-vu.nl/
LASA: Longitudinal Ageing Study Amsterdam

Geheugenproblemen

http://www.dementia.nl/
Deze site is bedoeld voor mensen met een dementie en hun mantelzorger(s). De missie van dementia.nl is om actuele kennis omtrent dementie te verzamelen en te delen.
http://www.alzheimer-nederland.nl/
De website van patiëntvereniging Alzheimer Nederland. Onder de naam Alzheimer Nederland werken het landelijke bureau en de bijna veertig regionale afdelingen samen om patiënten en familieleden ondersteuning te bieden en voorlichting te geven. Onze organisatie werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen.
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geriatrie/onze-onderdelen/radboudumc-alzheimer-centrum
Dit is de website van het Radboudumc Alzheimer Centrum in Nijmegen, met informatie over patiëntenzorg, de geheugenpolikliniek, en over onderzoek naar dementie.
http://www.veiligachterhetstuur.nl/autorijden-en-alzheimer/
Op deze site vindt u informatie over rijgeschiktheid bij dementie.
https://www.lannoo.be/nl/wat-kun-je-doen-aan-dementie
Informatie over behandelmogelijkheden na de diagnose MCI of dementie, rond beweging, voeding, slaap, medicatie, geheugentraining en omgangsadviezen.

Geneesmiddelen bij ouderen

http://www.ephor.nl/