Links

Algemeen

http://www.ciz.nl
als U zorg moet regelen

https://www.verenso.nl
vereniging van specialisten ouderengeneeskunde

https://www.vilans.nl
kenniscentrum voor langdurende zorg

http://www.ouderenpsychiatrie.nl/
Nederlands kenniscentrum ouderenpsychiatrie

http://www.gerionne.nl/
GeriOnNe is een landelijke stichting die uw aandacht vraagt voor de specifieke problematiek van oudere kankerpatiënten.

http://geriatrie.venvn.nl/ 
V&VN Geriatrie & Gerontologie is dé beroepsvereniging voor leidinggevenden, (specialistisch) verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op het gebied van geriatrie/ouderenzorg actief zijn.

http://www.nvfgnet.nl/

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF) erkende specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen.

Senioren Organisaties

http://www.uniekbo.nl/
Katholieke ouderenbond

http://www.anbo.nl/
50 plus bond  

https://www.pcob.nl/
Senioren organisatie

Wetenschap
https://www.nia.nih.gov/
Dit is de site van het National Institutes on Aging (USA), een bekend verouderings-onderzoek instituut.

http://www.lasa-vu.nl/
LASA: Longitudinal Ageing Study Amsterdam

Geheugenproblemen
http://www.innovatiekringdementie.nl/
IDé, de Innovatiekring Dementie probeert de kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren middels het verzamelen en publiceren van de laatste wetenschappelijke inzichten en het tonen van positieve praktijkvoorbeelden. Inspirerend en in begrijpelijke taal. Lees hier ook over de speciale campagne (Ik hou vast) voor meer bewegingsvrijheid en niet-fixeren.

http://www.alzheimer-nederland.nl/
De website van patiëntvereniging Alzheimer Nederland. Onder de naam Alzheimer Nederland werken het landelijke bureau en de bijna veertig regionale afdelingen samen om patiënten en familieleden ondersteuning te bieden en voorlichting te geven. Onze organisatie werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen.

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geriatrie/radboudumc-alzheimer-centrum
Dit is de website van het Radboudumc Alzheimer Centrum in Nijmegen, met informatie over patiëntenzorg, de geheugenpolikliniek, en over onderzoek naar dementie.

Geneesmiddelen bij ouderen

http://www.ephor.nl/ 

Clusters opleiding Klinische Geriatrie

Cluster Midden: http://nvkg.org/professionals/cluster-midden/algemeen

Cluster Zuidoost: http://www.klinischgeriater.nl/

Cluster West: https://www.ockg-west.nl/

Cluster Zuid: http://www.opleidinggeriatrieclusterzuid.nl/

Cluster Noord: https://www.nvkg.nl/professionals/opleiding/clusters