Algemeen

Cluster midden

Cluster opleiding Midden
Contactpersoon: Drs G. M. Kamminga
Tel: 073-5538629
Email: t.kamminga@jbz.nl

In het regionale opleidingsplan klinische geriatrie Cluster Midden is uitvoerig beschreven hoe de opleiding in ons cluster wordt vormgegeven. Hierin vind je onder andere informatie over onze visie op opleiden, hoe we aios begeleiden en opleiden, hoe het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en geborgd, het onderwijs en de mogelijkheid om je te profileren.

Met alle opleiders binnen het cluster streven we ernaar een opleiding aan te bieden van de hoogste kwaliteit. Leidend is hierin het landelijke opleidingsplan van de klinische geriatrie (vanaf 2018 EIK), waarin de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie de opleiding tot geriater heeft beschreven.

Dit plan beschrijft de regionale invulling, welke per ziekenhuis of instelling verder uitgewerkt wordt in de lokale opleidingsplannen en het individuele opleidingsplan (IOP) van de AIOS. We werken als betrokken klinieken nauw samen, met ieder onze specifieke kwaliteiten. Hierdoor kunnen we binnen ons eigen cluster iedere AIOS een zo’n optimaal mogelijk individueel opleidingsplan aanbieden.

Met het enthousiasme van alle lokale opleidingsgroepen streven we ernaar om voor onze AIOS een zo’n prettig en veilig mogelijk opleidingsklimaat te creëren en dit ook te bestendigen. Ons doel is AIOS op te leiden die als “jonge klare” klinisch geriaters vakkundige en gewilde collega’s zijn.

Hieronder vind je informatie over de deelnemende klinieken waarin de verschillende onderdelen van de opleiding kunnen plaatsvinden en hoe de sollicitatieprocedure om een opleidingsplek te bemachtigen in zijn werk gaat. Voor verder vragen kan contact opgenomen met oa de contactpersoon van het Cluster Midden via t.kamminga@jbz.nl

Refereerdata 2019: 7 maart, 13 juni en 7 november.

De refereeravonden vinden plaats in het 

Descartes-Centrum. Elfde etage, Matthias van Geunsgebouw. Bolognalaan 48, 3584 CJ UTRECHT.