Algemeen

Cluster midden

cluster midden.png
Binnen het cluster streven we ernaar een opleiding aan te bieden waar de aios zich op zijn of haar plek voelt. Aios maken samen met ons de opleiding. Ons doel is aios op te leiden die als “jonge klare” klinisch geriaters vakkundig zijn en hun “werkzame” toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het landelijke opleidingsplan van de klinische geriatrie (EIK versie 2022) waarin de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie de opleiding tot geriater heeft beschreven, is hierin leidend. In ons regionale opleidingsplan hebben we dit verder uitgewerkt voor de samenwerking in ons cluster. En per ziekenhuis of instelling wordt e.e.a verder uitgewerkt in de lokale opleidingsplannen en het individuele opleidingsplan (IOP) van de aios.
 
We werken als betrokken klinieken nauw samen, met ieder onze specifieke kwaliteiten. Hierdoor kunnen we binnen ons eigen cluster iedere aios een zo optimaal mogelijk individueel opleidingsplan aanbieden.
 
In het regionale opleidingsplan klinische geriatrie Cluster Midden is uitvoerig beschreven hoe de opleiding in ons cluster wordt vormgegeven. Hierin vind je onder andere informatie over onze visie op opleiden, hoe we aios begeleiden en opleiden, hoe het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en geborgd, het onderwijs en de mogelijkheden voor eventuele profilering tijdens je opleiding
 
Hieronder vind je informatie over de aangesloten klinieken en hoe de sollicitatieprocedure naar een opleidingsplek in zijn werk gaat. Voor verdere vragen kan contact opgenomen met Shiraz Diraoui secretaris en contactpersoon van Cluster Midden via sdiraoui@tergooi.nl.
 
Clustervertegenwoordigers
Er zijn altijd 1 of meerdere aios die de overige aios vertegenwoordigen in de clustervergaderingen. Op dit moment zijn dat Corine Bunt-Lustig (corinelustig@gmail.com), Alexandra Suryapranata (apsp.suryapranata@gmail.com) en Marleen van de Boogaard (marleen_boogaard@live.nl). Voor vragen of opmerkingen kan je ook met hen contact opnemen.
 
Refereerdata 2024
Donderdag 29  februari en donderdag 7 november. 
Donderdag 4 juli: clusterdag (Tergooi) 
 
De refereeravonden vinden plaats in het Descartes-Centrum. Elfde etage, Matthias van Geunsgebouw. Bolognalaan 48, 3584 CJ UTRECHT.
 
Sollicitatiedata 2024
8 april en 26 augustus
 
Regionaal opleidingsplan: Klik hier voor het regionaal opleidingsplan.