Algemeen

Cluster midden

Contactpersoon: Shiraz Diraoui
Tel: 088 753 11 90
Email: sdiraoui@tergooi.nl 

In het regionale opleidingsplan klinische geriatrie Cluster Midden is uitvoerig beschreven hoe de opleiding in ons cluster wordt vormgegeven. Hierin vind je onder andere informatie over onze visie op opleiden, hoe we AIOS begeleiden en opleiden, hoe het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en geborgd, het onderwijs en de mogelijkheid om je te profileren.

Met alle opleiders binnen het cluster streven we ernaar een opleiding aan te bieden van de hoogste kwaliteit. Het landelijke opleidingsplan van de klinische geriatrie (vanaf 2018 EIK), waarin de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie de opleiding tot geriater heeft beschreven, is hierin leidend. Dit plan beschrijft de regionale invulling, welke per ziekenhuis of instelling verder uitgewerkt wordt in de lokale opleidingsplannen en het individuele opleidingsplan (IOP) van de AIOS. We werken als betrokken klinieken nauw samen, met ieder onze specifieke kwaliteiten. Hierdoor kunnen we binnen ons eigen cluster iedere AIOS een zo optimaal mogelijk individueel opleidingsplan aanbieden.

Met het enthousiasme van alle lokale opleidingsgroepen streven we ernaar om voor onze AIOS een zo prettig en veilig mogelijk opleidingsklimaat te creëren en dit ook te bestendigen. Ons doel is AIOS op te leiden die als “jonge klare” klinisch geriaters vakkundige en gewilde collega’s zijn.

Hieronder vind je informatie over de aangesloten klinieken en hoe de sollicitatieprocedure naar een opleidingsplek in zijn werk gaat. Voor verdere vragen kan contact opgenomen met Shiraz Diraoui contactpersoon van Cluster Midden via sdiraoui@tergooi.nl.

Clustervertegenwoordigers

Er zijn altijd 1 of meerdere aios die de overige aios vertegenwoordigen in de clustervergaderingen. Op dit moment zijn dat Corine Bunt-Lustig (corinelustig@gmail.com), Alexandra Suryapranata (apsp.suryapranata@gmail.com) en Marleen van de Boogaard (marleen_boogaard@live.nl). Voor vragen of opmerkingen kan je met hen contact opnemen.

Refereerdata 2022: 17 november
De refereeravonden vinden digitaal plaats of zo mogelijk in 

Descartes-Centrum. Elfde etage, Matthias van Geunsgebouw. Bolognalaan 48, 3584 CJ UTRECHT.

Refereerdata 2023: 16 februari en 2 november
Op 1 juni 2023 is een clusterdag gepland. Meer informatie hierover volgt t.z.t.

Sollicitatiedata 2023: 3 april en 18 september