Zorgproblematiek

Zorgproblematiek

Het zorgen voor iemand met lichamelijke problemen of dementie is vaak erg zwaar. Ook is de zorg vaak erg complex waardoor het vaak moeilijk is bij wie u met welk probleem het beste terecht kunt. Bij de gemeente werken vaak ouderenadviseurs die u hierbij kunnen helpen (u kunt ze bereiken via het WMO loket van de gemeente). Ook kan de huisarts of geriater u helpen om de juiste zorg te vinden. Ook zijn er verschillende ouderenorganisaties die u kunnen helpen.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van te verkrijgen zorg:

Binnenshuis:

Er kunnen allerlei hulpmiddelen worden aangevraagd, zoals douche- en toilethulpmiddelen, traplift, loophulpmiddelen, aangepast bed, personenalarmering, enzovoort. Sommige hulpmiddelen moeten aangevraagd worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit moet via de gemeente. Andere hulpmiddelen worden aangevraagd en vergoed door de ziektekostenverzekering. Een ergotherapeut kan thuis beoordelen welk hulpmiddel nodig is, kan u helpen met het aanvragen en het leren gebruiken. 

Voor persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en toezicht bij medicatiegebruik kan thuiszorg worden aangevraagd. Hiervoor is een CIZ-indicatie nodig. Als er sprake is van een dementie kan er bij het CIZ een casemanager aangevraagd worden die u kan ondersteunen en die kan helpen bij het aanvragen van zorg.  

Buitenshuis:

Soms is het nodig dat iemand mee doet aan activiteiten buitenshuis om de familie te ontlasten en om eenzaamheid tegen te gaan. Dagverzorging wordt gegeven bij verzorgingshuizen of op zorgboerderijen. Wanneer er meer zorg nodig is, is dagbehandeling geschikter. Dit wordt vaak bij verpleeghuizen gegeven, maar soms ook bij zorgboerderijen. Er zijn ook logeerplekken waar mensen tijdelijk kunnen logeren om de familie te ontlasten. Daarnaast worden er door onder andere patientenorganisaties vakanties georganiseerd voor patiĆ«nten met dementie of een lichamelijke ziekte en hun familie. Zo organiseert Alzheimer Nederland vakanties voor mensen met een dementie. Ook zijn er op veel plaatsen in Nederland ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers, waar u als familie uw zorgen kunt delen. 

Andere woonvoorziening:
Soms is het thuis wonen niet langer haalbaar. In Nederland zijn er vaak lange wachttijden voor een aanleuningwoning of verzorgingshuis. Het is daarom belangrijk om u op tijd te informeren bij een woningstichting of een verzorgingshuis en u op tijd in te schrijven. Voor verpleeghuizen zijn ook vaak wachttijden. De aanvragen gaan via het CIZ.

Websites

www.regelhulp.nl (een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiƫle regelingen. Hier kunt u ook hulp via CIZ en gemeente aanvragen).

www.CIZ.nl (voor het aanvragen van zorg en een casemanager)

www.zorgbelang-nederland.nl

www.ontmoetingscentradementie.nl/

Rol van de geriater

De geriater kan u adviseren welke hulp nodig is. Hij/zij is ook vaak op de hoogte wat er in uw omgeving allemaal mogelijk is. Ook kan de geriater een ergotherapeut vragen om bij u thuis te komen kijken (dit kan ook via de huisarts).