Vitamine-D-tekort

Wat is vitamine D?

Vitamine D is een vetoplosbaar prohormoon dat de concentraties van calcium(kalk) en fosfaat in het bloed reguleert. Een tekort leidt tot zwakke botten (rachitis bij kinderen, osteomalacie en osteoporse bij volwassenen), spierzwakte en  calcium-tekort.

Vitamine D wordt in het lichaam aangemaakt door UV-licht van de zon, en/ of opgenomen vanuit de voeding (vette vis, margarine (wordt toegevoegd). In het lichaam wordt het hierna omgezet tot de werkzame stof in lever en nier.

Vitamine D-tekort komt zeer frequent voor, zeker bij ouderen (›50%). Oorzaken daarvoor zijn: onvoldoende expositie aan zonlicht. (zeker bij ouderen in verzorgings/verpleeghuizen) onvoldoende opname via voeding, (slechte intake, en/ of resoprtiestoornissen van de darm) en nierfunctiestoornissen.

Rol van de geriater

Omdat vitamine D-deficiëntie zo frequent voorkomt bij ouderen, zal de geriater altijd alert zijn op verschijnselen hiervan bij het onderzoek en frequent suppletie voorschrijven, ook ter voorkoming van klachten. Zeker bij ouderen die nog zelden buiten komen en klachten hebben van spierzwakte en het bewegingsapparaat. Bij osteoporose (botontkalking) wordt altijd vitamine-D preparaten voorgeschreven.