Vallen bij ouderen

Vallen bij ouderen

Ca. 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en de helft van de verzorgings- en verpleeghuisbewoners valt minsten 1 keer per jaar. Zo’n 10% van deze valpartijen leidt tot ernstig letsel,  botbreuken, hoofdletsel, soms zelfs overlijden. In 1/3 van de gevallen zijn er ook psychosociale gevolgen van een val, zoals valangst en onzekerheid bij lopen wat leidt tot afname van de mobilteit, sociaal isolement en afname van de kwaliteit van leven. Vallen is bij ouderen meestal multifactorieël bepaald. Oorzaken als evenwichtsstoornissen/ duizeligheid, bewegingsbeperking door ziektes als artrose, parkinson, beroerte, slechte visus, geheugenproblemen, medicijnen kunnen allen een rol spelen.

Websites

www.kennisnetwerkvalpreventie.nl

Rol van de geriater

Geriatrische klinieken hebben een valpolikliniek waar met een multidisciplinair team bestaande uit ten minste een fysiotherapeut, verpleegkundige en geriater gekeken wordt naar behandelbare oorzaken die een rol kunnen spelen bij het veroorzaken van het verhoogde valrisico. Na deze evaluatie worden adviezen gegeven en zo nodig behandelingen gestart. Ook het osteoporoserisico wordt geëvalueerd.