Slechtziendheid

Wat is slechtziendheid?

Met het ouder worden neemt de kans op slechtziendheid toe. Drie kwart van de slechtzienden/blinden zijn ouder dan 65 jaar. De belangrijkste oorzaken van visusproblemen op oudere leeftijd zijn maculadegeneratie, glaucoom, staar en suikerziekte. Soms is een goede behandeling mogelijk, zoals vervanging van de ooglens bij staar, maar vaak zijn de behandelmogelijkheden door de oogarts beperkter, en gericht op voorkomen van verergering van de klacht en niet op genezing of verbetering. Hulpmiddelen zoals een leesloep kunnen dan nog enige uitkomst bieden.

Bij 10-15% van de zeer slechtzienden ouderen (visus <30%) ontstaat het syndroom van Charles Bonnet. Hierbij hebben mensen last van levendige, complexe visuele hallucinaties (zien van dingen die er niet zijn), waarbij hun realiteitstoetsing ongestoord is. (men weet wel dat het niet echt is wat men ziet)

Rol van de geriater

Slechtziendheid kan het dagelijks leven van ouderen sterk negatief beïnvloeden. Ze worden afhankelijk van hulp, raken makkelijk sociaal geïsoleerd en vereenzamen. De geriater zal altijd vragen naar de visus en problemen die hierdoor kunnen zijn ontstaan. Zo nodig wordt doorverwezen naar de oogarts, opticiën, of hulpmiddelenverstrekker. En wordt advies gegeven over hulp en dagbesteding.