Slechthorendheid

Wat is slechthorendheid?

Slechthorendheid neemt toe met de leeftijd. Bij ouderen boven de 85 jaar komt het voor in bijna 80%. De meest voorkomende oorzaak bij ouderen is presbyacusis waarbij het slakkenhuis in het oor, de gehoorzenuw of het deel van de hersenen dat het gehoor verzorgt aangetast is. Hierbij treedt naast een geleidelijk progressieve vermindering van het gehoor, ook vervorming van het geluid en soms oorsuizen op. Veel minder vaak wordt slechthorendheid bij ouderen veroorzaakt door een infectie of een prop oorsmeer in de gehoorgang, dit kan goed behandeld worden. Presbyacusis is niet te genezen. Gehoorverlies kan leiden tot toenemende sociale isolatie, neiging tot achterdocht en daarmee ernstig verlies van kwaliteit van leven. De enige mogelijke therapie voor presbyacusis is gehoorrevalidatie in de vorm van een gehoorapparaat met intstructie en gebruik van geluidversterkingshulpmiddelen. Voor het gebruik van een gehoorapparaat is motivatie nodig. Voor ouderen zijn de kleine apparaatjes vaak ook moeilijk zelf te bedienen door vermindering van hun fijne motoriek.

Rol van de geriater

Veel geriatrische patiënten zijn ook slechthorend. De geriater zal de invloed die dit heeft op het functioneren en het welzijn van de patiënt proberen te achterhalen. Zo nodig wordt doorverwezen naar de kno-arts, audiciën of hulpmiddelen aangeraden.