Reanimatie

Wat is reanimeren?

Een patiënt van wie het hart niet meer klopt en die geen adem meer haalt, kan soms gered worden door reanimatie. Er vindt dan hartmassage en beademing plaats. Dit moet snel gebeuren om beschadiging van de hersenen door zuurstofgebrek te voorkomen. De kans een reanimatie slaagt is mede afhankelijk van de leeftijd en gezondheidssituatie. Onderzoek in verpleeghuizen heeft aangetoond dat slechts 2-3% van de mensen door reanimatie in leven blijft. Daarbij is de kans dat kwetsbare ouderen een reanimatie zonder grote gezondheidsschade overleven heel klein. Veel mensen hebben na een reanimatie een slechte kwaliteit van leven. Om die reden is het belangrijk om vroegtijdig met uw arts te bespreken of er in geval van een levensbedreigende situatie wel of niet gereanimeerd moet worden.

 

Er zijn 2 redenen om niet te reanimeren:

1) Het kan zijn dat de situatie van een patiënt zo slecht is dat de arts besluit reanimatie achterwege te laten. Dit besluit moet de arts bespreken met de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Het besluit wordt opgeschreven in het medisch dossier, zodat het voor iedere arts en verpleegkundige duidelijk is. Op ieder moment kan dit besluit door de arts herroepen worden, bijvoorbeeld als de gezondheidstoestand van de patiënt verbetert. Niet reanimeren betekent niet dat er niets meer gedaan wordt. Andere noodzakelijke vormen van behandeling en zorg worden gewoon voortgezet.

2) De patiënt geeft zelf aan niet gereanimeerd te willen worden. Het is mogelijk om thuis een wilsverklaring te maken, waarin hij/zij beschrijft onder welke omstandigheden hij niet meer gereanimeerd wil worden. Deze wilsverklaring moet een recente datum en handtekening bevatten. Ondanks de verklaring kan het toch gebeuren dat een patiënt gereanimeerd wordt, omdat de verklaring niet is gevonden en niemand de arts op de hoogte kon stellen. Een betere oplossing is dan het dragen van een reanimerenketting.

 

Websites

Op www.nvve.nl is meer informatie over wilsverklaringen te vinden.

 

Rol van de geriater

Bij opname op de afdeling geriatrie zal altijd worden besproken of er in geval van een levensbedreigende situatie wel of niet gereanimeerd moet worden.