Psychose

Wat is een psychose?

Bij een psychose is iemand het normale contact met de werkelijkheid kwijt. Dit kan blijken uit: het zien of horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), denkbeelden die niet overeenkomen met de realiteit (wanen) en verward denken.  Een psychose kan samenhangen met verschillende psychiatrische ziektebeelden,  zoals schizofrenie, een depressie, manische depressiviteit en dementie. Bij ouderen wordt een psychose vaker veroorzaakt door een lichamelijke ziekte (delier) of door geneesmiddelen. Ook bv slecht horen kan tot psychotische verschijnselen leiden. (achterdocht). Als er sprake is van een dementie, ontwikkelt een deel van de patiĆ«nten in de loop van de ziekte psychotische verschijnselen.

Rol van de geriater

De geriater zal als er sprake is van een psychose altijd op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de cognitie, stemming, lichamelijke ziektes, medicatiegebruik en laboratorium / bloed afwijkingen. Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale omstandigheden, het gezichtsvermogen en het gehoor. Al deze zaken kunnen een rol spelen bij de oudere met een psychose en onderzoek en behandeling hiervan vraagt dan ook om de brede visie die de geriatrie zo kenmerkt.