Polyneuropathie

Wat is polyneuropathie?

Polyneuropathie is een ziektebeeld waarbij de zenuwen in benen en soms ook armen zijn aangedaan. Polyneuropathie geeft met name een stoornis aan de uiteinden van de zenuwen. Alleen de gevoelszenuwen, of alleen de bewegingszenuwen of beiden kunnen zijn aangedaan, leidend tot stoornissen in het gevoel en/of de spieren. Klachten van polyneuropathie zijn doof gevoel/tintelingen, pijn, verminderde kracht, evenwichtsstoornissen en loopstoornissen. Er zijn meerdere oorzaken voor polyneuropathie. Oorzaken die bij ouderen vaak voorkomen zijn, bij suikerziekte, door medicatie, door vitamine tekort (vitamine B1,B6,B12), alcoholmisbruik en onbekende oorzaak. De diagnose wordt gesteld op het verhaal en onderzoek van de zenuwen. Een electromyogram (EMG) waarbij de zenuwgeleiding getest wordt, kan de diagnose bevestigen. Polyneuropathie is meestal niet te behandelen, wel kunnen ondersteunende maatregelen genomen worden.

 

Rol van de geriater

Bij ouderen met loopstoornissen speelt regelmatig polyneuropathie in meer of mindere mate een rol. Bij een evaluatie naar deze loopstoornissen zal de geriater hier dan ook altijd aan denken. Als er sprake is van polyneuropathie zal hierover uitleg gegeven worden en advies hoe hier het best mee om te gaan. Verwijzing naar de fysiotherapeut kan soms nuttig zijn. Als er sprake is van pijn in voeten en/ of handen door polyneuropathie kan de geriater hiervoor medicatie voorschrijven.