Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg gericht op patiënten met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Meestal gaat het om patiënten met een uitbehandelde vorm van kanker, maar er zijn meer ernstige ziekten waarvoor geen genezing mogelijk is, zoals hartfalen, herseninfarct en dementie. Het doel is om lijden te voorkomen en te verzachten en de kwaliteit van leven te verbeteren zowel voor de patiënt als zijn familie. Dit kan door middel van behandeling van pijn en andere lichamelijke klachten. Maar er is ook aandacht voor psychische problemen zoals gevoelens van angst, verdriet en verwerking. Daarnaast is er aandacht voor sociale en/of spirituele problemen.

 

Meer dan 75% van de Nederlanders wil het liefste thuis sterven. In de praktijk blijkt dat helaas maar bij ongeveer 30% van de mensen haalbaar. De overige mensen sterven in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice. Het is belangrijk om goed te bespreken wat uw wensen zijn en wat haalbaar is. Voor de familie (mantelzorgers) is het vaak erg zwaar om een ziek familielid te verzorgen. Op allerlei gebieden is het mogelijk om hulp in te schakelen. Zo zijn er in de thuissituatie vrijwilligers die de familie kunnen ontlasten door bijvoorbeeld te helpen met boodschappen doen of bij wie u uw verhaal kwijt kan. Ook is er vrijwel altijd intensieve medische en verpleegkundige begeleiding nodig voor pijnbestrijding en verzorging.   

 

Websites

Informatie over palliatieve zorg: Internet: www.palliatievezorg.nl

Hulp voor mantelzorgers: Internet: www.mezzo.nl  en www.zorgbelangnederland.nl heeft informatie over waar u welke hulp kan krijgen. Op de website staat veel informatie. Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland steunpunten Mantelzorg.

 

Rol van de geriater

De zorg aan ongeneeslijk zieke patiënten in de laatste fase van hun leven is vaak zeer complex. Patiënten hebben vaak meerdere klachten tegelijkertijd, zowel lichamelijk als geestelijk, die van dag tot dag kunnen veranderen. Ze gebruiken vaak veel medicijnen, waarvan de werking kan veranderen door achteruitgang van organen zoals de lever en nieren. Hierdoor kan dosisaanpassing nodig zijn. Daarom is intensieve samenwerking tussen verschillende hulpverleners, zowel artsen als verpleegkundigen van groot belang. Bewezen is dat zorg door een palliatief team het lijden kan verminderen. De geriater is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Daarom nemen geriaters steeds vaker deel aan palliatieve teams.