Hartinfarct

Wat is een hartinfarct?

Bij een hartinfarct ontstaat er een afsluiting van één van de bloedvaten rondom het hart, waardoor een deel van de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt en uiteindelijk afsterft. De gevolgen van een hartinfarct hangt af van de grootte en de plek van het infarct, de tijd die verstreken is voor adequate behandeling ingezet wordt en de algehele toestand van de patiënt voor het infarct. Risicofactoren voor een hartinfarct zijn roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol, overgewicht en erfelijke factoren. Behandeling bestaat uit het opheffen van de afsluiting door bloedverdunnende medicijnen, en zo mogelijk een dotterbehandeling. Daarna vindt verder onderzoek plaats. En wordt therapie gericht op behandeling en preventie gestart. Typische verschijnselen voor een hartinfarct zijn beklemmende pijn op de borst uitstralend naar de (linker) arm en/of kaak met daarbij misselijkheid en zweten

Bij ouderen is de kans op het krijgen van een hartinfarct groter. Soms zijn de typische pijnklachten bij ouderen niet aanwezig (stil infarct) waardoor pas bij het ontstaan van late gevolgen zoals een ritmestoornis of hartfalen duidelijk wordt dat er een infarct heeft plaatsgevonden. Soms zijn de symptomen atypisch zoals acute verwardheid, kortademigheid of vallen, waardoor in eerste instantie niet aan een hartinfarct gedacht wordt.

Websites

Rol van de geriater

Bij aanwijzingen voor een acuut hartinfarct moet ook de oudere patiënt snel verwezen worden naar de cardioloog en niet naar de geriater. Bij ouderen met acute verwardheid, kortademigheid of andere aspecifieke acute symptomen zal de geriater altijd ook denken aan de mogelijkheid van een hartinfarct en een hartfilmpje laten maken.