Dikkedarmkanker

Dikke darmkanker

Dikke darm kanker wordt ook wel colonkanker genoemd. Op oudere leeftijd staat colonkanker in de top 5 van meest voorkomende tumoren. We weten niet welke stoffen colonkanker kunnen veroorzaken, maar we kennen wel enkele stoffen die ons daartegen beschermen. De belangrijkste zijn de vezels in de voeding. Vezels zouden hun effect vooral te danken hebben aan het feit dat ze de darmtransit regelen. Obesitas is een risicofactor: obese personen eten vaak te veel vetten en suikers en te weinig vezels. Colonkanker kan twee soorten symptomen geven: anaal bloedverlies en darmafsluiting. De hoeveelheid bloed die verloren gaat, is wisselend en doorgaans bevindt er zich bloed in de stoelgang. Soms zijn de bloedingen niet zichtbaar, maar veroorzaken ze toch bloedarmoede. Anaal bloedverlies is niet altijd te wijten aan colonkanker, maar is soms door hemorroïden of een fissuur. Uw arts kan hier verder onderzoek naar doen.

Websites

www.kwfkankerbestrijding.nl

De rol van de geriater

In de geriatrie wordt in het gesprek met de patiënt en familie ingegaan op het eten, gewichtsverlies, defecatiepatroon en buikklachten. Ook wordt er standaard een bloedonderzoek gedaan waar o.a. bloedarmoede wordt geëvalueerd. Juist omdat bij oudere patiënten vaak kwetsbaar zijn en invasieve darmonderzoeken belastend zijn, is het doen van evt verder onderzoek een stap die met patiënt en familie wordt besproken.