Dementie

Wat is een dementie?

Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Meestal zijn er geheugenstoornissen, maar alléén geheugenstoornissen maken iemand nog niet dement, er moet meer aan de hand zijn. Het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden. We spreken pas van dementie, als deze problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven belemmeren. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy body dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Sommige vormen zijn zeer zeldzaam bijvoorbeeld de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Er zijn meer dan zestig verschillende oorzaken van dementie bekend.

Websites

www.alzheimer-nederland.nl

dementie.nl

www.dementia.nl

www.alzheimercentrum.nl

www.dementienetwerknederland.nl

De rol van de geriater

In Nederland zijn er ruim 65 geheugenpoli’s. Meestal worden zijn deze opgericht door een geriater, maar soms door een neuroloog of verpleeghuisarts. Het kenmerk van deze poli’s is dat er multidisciplinaire gewerkt wordt. Na een gesprek met patiënt en de familie worden een aantal testen gedaan zoals bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek en cognitief onderzoek ensoms aanvullend onderzoek zoals een MRI scan.