Borstkanker

Wat is borstkanker?

Borstkanker, ook wel mammacarcinoom, is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Op jongere leeftijd en bij mannen is het zeldzaam. Ongeveer 75% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is boven de 50 jaar. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Screening na die leeftijd wordt niet geadviseerd. Een knobbeltje, nieuw ingetrokken tepel, verandering van de tepel of intrekkingen in de huid kunnen wijzen op borstkanker. Alleen medisch onderzoek kan uitwijzen of het goed- of kwaadaardig is en of er eventueel sprake is van uitzaaiingen.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan behandeling plaatsvinden in de vorm van een operatie, chemotherapie, radiotherapie of hormonale behandeling. Aangezien ouderen vaker kwetsbaarder zijn en daarnaast een of meer chronische ziekten hebben, levert dit vaak dilemma’s op bij de keuze in de behandeling. De wens van de patiënt speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol.

Rol van de geriater

Steeds meer ziekenhuizen hebben een multidisciplinair team om de individuele patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen en te begeleiden in de diagnostiek en behandeling van de borstkanker. Steeds vaker maakt ook de geriater deel uit van een dergelijk team. Er kan dan een inschatting gemaakt worden van de kwetsbaarheid en wensen van de individuele patiënt, zodat gekeken wordt naar een zo optimaal mogelijke behandeling.