Bloedarmoede

Wat is bloedarmoede?

Bij bloedarmoede, ook wel anemie genoemd, is er een te laag hemoglobine (Hb)gehalte in het bloed. Hemoglobine is een eiwit dat zich in de rode bloedcellen bevindt en zuurstof en kooldioxide transporteert. Als dit transport onvoldoende is kunnen klachten ontstaan zoals moeheid, kortademigheid, hartkloppingen, pijn op de borst, oorsuizen en bleekheid. Er zijn meerdere oorzaken voor bloedarmoede. Bijvoorbeeld een tekort aan ijzer, foliumzuur en/of vitamine B12, of een chronische ziekte,  of een aandoening van het beenmerg  waardoor de aanmaak onvoldoende is. Maar ook een verhoogde afbraak van de rode bloedcellen komt voor, bijvoorbeeld bij sommige auto-immuunziekten, of medicijnen. Chronisch kleine beetjes bloedverlies vanuit het maag-darmstelsel geeft vaak pas klachten als er door een ijzertekort bloedarmoede ontstaat.

Bij ouderen zijn de klachten vaak atypisch en zijn er soms meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig die de bloedarmoede veroorzaken. Anemie is een ziekte en niet iets dat hoort bij de oudere leeftijd. Ouderen met bloedarmoede hebben ook een groter overlijdensrisico dan ouderen zonder bloedarmoede. In het algemeen zal er dus gezocht moeten worden naar de oorzaak voordat behandeling met bijvoorbeeld ijzer- foliumzuur of vitamine B12 suppletie of evt. bloedtransfusies gestart wordt. Soms echter blijft de oorzaak onduidelijk.

Rol van de geriater

Omdat de klachten van bloedarmoede vaak atypisch zijn wordt bij het algemeen geriatrisch onderzoek ook altijd het hemoglobine-gehalte van het bloed nagekeken. Als er sprake is van bloedarmoede zal, afhankelijk van de ernst, vermoedelijke oorzaak, belastbaarheid-  en wens van de patiĆ«nt, aanvullend onderzoek naar de oorzaak ingezet worden. Waarna een behandeling kan worden gestart.