Valkliniek

Valkliniek

Op een valkliniek worden patiënten ontvangen die minimaal meer dan 2x in de afgelopen 6 maanden zijn gevallen. Patiënten worden in een dagdeel onderzocht door een gespecialiseerd geriatrie fysiotherapeut, een gespecialiseerd verpleegkundige en een geriater of geriater in opleiding. Van te voren krijgt een patiënt een vragenlijst over vallen in te vullen. De fysiotherapeut doet looptesten en beoordeelt het schoeisel. De verpleegkundige evalueert hoe de thuissituatie is en of er aanpassingen nodig zijn. Ook evalueert ze of er geheugenklachten of stemmingsproblemen zijn. Tot slot kijkt ze of er zorg noodzakelijk is. De klinisch geriater beoordeelt de medische factoren die invloed op mobiliteit kunnen hebben zoals o.a.osteoporose, bloedrukwisselingen, hartfalen, duizeligheid, voetproblemen, pijnklachten, medicijnen, spierkracht en parkinsonklachten. Er wordt bloedonderzoek verricht en een hartfilm en vaak volgt ook een hart-long foto. Na de onderzoeken volgt een eindgesprek waar alle factoren en oplossingen worden besproken.