Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde

Ieder jaar organiseert de gezamenlijke wetenschapscommissie van de NVKG en de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV de 'Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde'. Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om extra kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op deze jaarlijkse wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, als ook door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden.

De wetenschapsdag ouderengeneeskunde 2021 vindt plaats op donderdag 18 november 2021.

Terugblik 2020
Op donderdag 26 november jl. vond alweer de derde wetenschapsdag ouderengeneeskunde plaats, georganiseerd door de NVKG en de NIV sectie ouderengeneeskunde. Het was een groot succes! Honderdvierendertig deelnemers hebben online ingelogd om de dag te volgen.

Jurgen Claassen opende de dag prikkelend door een ‘heilig huisje’ te laten wankelen; dat strikte bloeddrukcontrole zou zorgen voor verminderde breinperfusie. De ochtendsessie was gericht op de geriatrische cardiologie waarbij er onder andere gesproken werd over de hart-brein as, congestief hartfalen en atriumfibrilleren bij de oudere patiënt. 

De middag sessie was gericht op preventie en beschermende factoren, nieuwe inzichten over de prognose en bloeddrukschommeling bij dementie. Daarna was het tijd voor de vijf beste abstracts, waarbij de presentatie van Sara Beishuizen, aios klinische geriatrie, over patiëntervaringen bij TAVI door het publiek werd verkozen als beste abstract.

De dag werd afgesloten met de toppublicatie van Thomas van Sloten, aios interne ouderengeneeskunde, over cerebrale microvasculaire complicaties van type 2 diabetes: beroerte, verminderd cognitief functioneren en depressie.

Al bij al een leuke, leerzame en inspirerende dag. De organisatie kijkt alweer uit naar volgend jaar!