IGJ-indicator valpreventie

De NVKG heeft onder leiding van Prof. dr. N. van der Velde het verbeterdoel valpreventie ontwikkeld. Deze zal in 2021 voor de eerste keer uitgevraagd worden.

Vallen en valgerelateerd letsel hebben grote gevolgen voor de maatschappij als geheel en voor de kwaliteit van leven van de betrokken ouderen. Als ouderen ten val komen heeft dat vaak ernstige gevolgen voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De groep patienten met een trauma na een val is ook de groep waarbij preventie van een herhaalde val belangrijk is. In de eerste plaats is er al een verhoogd risico, omdat een eerdere val de belangrijkste voorspeller is voor hernieuwd vallen. En in de tweede plaats is er de resttoestand na de val, waaronder functieverlies, dat ook weer additioneel valrisico oplevert. Onderdeel van een goede behandeling van een oudere patient moet dan ook de preventie van een (herhaalde) val zijn.

Hierbij verwijzen wij u tevens naar de publicatie van de IGJ (klik hier).
En middels deze link gaat u direct naar het verbeterdoel.

De werkgroep bestond uit:

  • NVKG Prof. Dr. N. van der Velde (voorzitter)
  • NVKG Prof. dr. M.H. Emmelot-Vonk
  • NIV Dr. J.H.W. Rutten
  • NVR Prof. dr. W.F. Lems
  • V&VN Geriatrie & Gerontologie Drs. H. Habets
  • NIV Drs. Robbert van Alphen
  • Ondersteund door Kennisinstituut Medisch Specialisten, dr. M.A. Pols.

Het project is gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)