Laatste nieuws

Richtlijn ouderenmishandeling overhandigd aan minister De Jonge

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) heeft vandaag de richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein overhandigd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge. De nieuwe richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Ouderenmishandeling staat al langere tijd op de politieke agenda en het krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dat is belangrijk, want één op de twintig thuiswonende 65-plussers heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling. Het is bovendien een taboeonderwerp, waardoor mishandeling lang niet altijd boven water komt.

Samenwerking essentieel
Hanna Willems van de NVKG: “Ouderenmishandeling los je niet alleen binnen het ziekenhuis of als zorgprofessional op. Om de patiënt en de mantelzorger goed te kunnen helpen moeten we samenwerken; ziekenhuizen, gemeenten, huisartsenpraktijken en alle andere betrokken zorgprofessionals. Ziekenhuizen kunnen signaleren, maar ze kunnen het niet alleen. We zijn dan ook blij met de aandacht van minister De Jonge voor onze richtlijn ouderenmishandeling.”

 Over de richtlijn 

In de richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein wordt een overzicht gegeven van relevante signalen en risicofactoren om de verschillende vormen van ouderenmishandeling beter te kunnen herkennen. Ook adviseert de richtlijn om een signaleringsvraag over (een vermoeden van) ouderenmishandeling in het medisch dossier op te nemen, om de bewustwording te vergroten. Verder staat er wet- en regelgeving beschreven die van toepassing is op ouderenmishandeling en afwegingsprincipes die helpen bij zorgvuldig handelen.

De richtlijn is ontstaan vanuit de behoefte aan duidelijke aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk in de medisch-specialistische zorg. Het vroegtijdig signaleren van en handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling en het verbeteren van de organisatie en zorg voor deze patiënten staat hierin centraal. Niet alles is bewuste mishandeling. Het gaat vaak ook over overbelasting van de mantelzorger. Ouderenmishandeling kan leiden tot lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Het is dus van groot belang dat hulpverleners binnen de medisch specialistische zorg meer alert zijn op ouderenmishandeling, tijdig misstanden signaleren en adequate maatregelen nemen.

 

Plaatsingsdatum: 14 februari 2019