Osteoporose

Wat is osteoporose?

Botontkalking ook wel osteoporose genoemd, is het gevolg van verlies van massa en structuur van het bot,waardoor de botten broos worden. 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen boven de 60 jaar heeft osteoporose. Broze botten breken makkelijker, ook kunnen de wervels inzakken waardoor de patiënt kleiner en krommer wordt. Dit kan leiden tot pijnklachten, balansproblemen en soms zelf tot problemen met de interne organen (zoals longen) door minder ruimte in de borstkast. Vaak wordt de diagnose pas gesteld na het breken van een pols of heup of na een wervelinzakking/fractuur.

De diagnose wordt gesteld met een DXA-scan welke de botdichtheid meet. Als er reeds een spontane wervelfractuur op een röntgenfoto te zien is, is zo’n scan niet meer nodig voor het stellen van de diagnose.

De behandeling bestaat uit medicijnen (bifosfonaten) calcium en vitamine D suppletie, en zo nodig fysiotherapie en pijnbestrijding bij fracturen.

Preventie: Voor een goede botopbouw is voldoende calcium in de voeding, vitamine D via zonlicht en gewichtsbelastende activiteit nodig. De botopbouw vindt vooral plaats in de jeugd, maar ook daarna zijn deze zaken van belang om de botten sterk te houden.

 

Rol van de geriater

Veel ouderen hebben osteoprose, vaak zonder dat zij dit weten. Onderzoek hier naar is vooral van belang bij mensen met een verhoogd valrisico en zo een grotere kans op fracturen. De meeste geriatrische klinieken hebben een valpoli waar bij patiënten met een verhoogd valrisico diagnostiek plaats vindt naar de oorzaken van dit verhoogde risico. Daarnaast wordt ook naar risicofactoren voor osteoporose gekeken en zo nodig een behandeling gestart.