Geriatrie fysiotherapie

Wat is geriatrie fysiotherapie?

Veel oudere mensen krijgen ten gevolge van ziekten en slijtage problemen in de mobiliteit en functionaliteit. Voorbeelden zijn arthrose, osteoporose, ziekte van Parkinson en een doorgemaakt CVA. Als gevolg hiervan is er een afname van de zelfredzaamheid en eventueel toename van met al zijn gevolgen.

Websites

www.nvfgnet.nl

www.fysiotherapie.nl

Rol van de geriater

De geriatrie fysiotherapeut, multidisciplinair samenwerkend met de klinisch geriater, is gespecialiseerd in de kwetsbare groep ouderen met complexe problematiek. Hij/zij is betrokken bij zowel het zoeken van de oorzaak van de mobiliteitsproblemen, als bij de preventie, behandeling en begeleiding ervan. Hierbij gaat het zowel om functiebehoud als om functieherstel.