Verkorting

Individualisering opleidingsduur

Elke aios is anders en effectief opleiden is maatwerk. Het streven is om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur (Kaderbesluiten CCMS, CHVG en CSG) en de minister van VWS heeft hier mee ingestemd.

Informatie KNMG-CGS m.b.t. verkorting:
Regelgeving
Individualisering opleidingsduur

Klik hier voor meer informatie.

www.medischevervolgopleidingen.nl