Home >> Professionals >> NVKG >> Vacatures >> Klinisch geriater / Tjongerschans

Klinisch geriater / Tjongerschans

Klinisch geriater / Tjongerschans

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
o,8 FTE
Vacature per: 
maandag, 2 oktober, 2017
Ziekenhuis: 
Tjongerschans
Locatie / plaats: 
Heerenveen
Reageren voor: 
dinsdag, 31 oktober, 2017
Reden vacature: 
uitbreiding
Huidige klinische geriaters : 

De huidige vakgroep bestaat uit mevrouw C. Boonstra (Antonius Ziekenhuis), mevrouw F.A. Beintema, mevrouw M. Dijkshoorn, mevrouw H. Feddema, de heer C.S. van der Hooft, mevrouw A.T. Timmer (allen klinisch geriater) en mevrouw J.G. Tibben (specialist ouderengeneeskunde)(Tjongerschans). In het Antonius Ziekenhuis is K. van Wieringen, Internist Ouderengeneeskunde werkzaam.
Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij mevrouw F.A. Beintema, vakgroepvertegenwoordiger, telefoon 0513 685500, bij mevrouw G. van Buiten (sectormanager ziekenhuis Tjongerschans), telefoon 0513 685660 of bij de heer J. Wijnbergen (zorggroepmanager Antonius Ziekenhuis), telefoon 0515-488231.

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2017. U kunt uitsluitend online solliciteren via www.tjongerschans.nl/vacatureoverzicht.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier krijgt u per mail een ontvangstbevestiging met informatie over de sollicitatieprocedure.
De eerste gespreksronde vindt op 7 november 2017 plaats.

Wij zoeken/wij bieden: 

Ziekenhuis Tjongerschans en Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord zijn in 2016 met een samenwerking gestart op het gebied van Klinische Geriatrie, vanuit een gezamenlijke visie op zorg voor ouderen. Beide ziekenhuizen hebben de zorg voor ouderen benoemd als speerpunt in hun strategische beleidsplannen.

Ziekenhuis Tjongerschans is een gastvrij ziekenhuis in Heerenveen met bewezen hoge kwaliteit van zorg. Tjongerschans staat in eerste instantie sterk in verbinding met de patiënt en zijn omgeving, maar daarnaast ook met zijn medewerkers en de maatschappij. We stellen als doel om waarde toe te voegen in termen van hogere mate van beleefde gezondheid en welzijn van de patiënten. Maar ook: een hogere mate van motivatie en tevredenheid in het werk. Het ziekenhuis – en daarmee iedere medewerker – voelt zich hiervoor verantwoordelijk. Samen met collega’s zet de medewerker de zorgvraag van de patiënt centraal. Dat betekent continu leren, verbeteren en blijven samenwerken. Samenwerken met collega’s, andere ziekenhuizen, huisartsen, ouderenzorg, thuiszorg, verloskundigen, kraamzorg, sportartsen, apothekers en gemeenten in de regio.

Het Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep en staat voor kwalitatieve en betrokken zorg, persoonlijk en op maat met een verzorgingsgebied van 140.000 inwoners en 265 bedden. De Antonius Zorggroep bestaat naast het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord uit Thuiszorg Zuidwest Friesland. Wij werken nauw samen met de zorgverleners in de regio. Samen zorgen wij voor de beste zorg, veilig en dichtbij.
In verband met de uitbreiding van onze werkzaamheden in het kader van bovengenoemde samenwerking met het Antonius Ziekenhuis in Sneek is de vakgroep klinische geriatrie van ziekenhuis Tjongerschans op zoek naar 2 nieuwe collega’s.

Centrum Klinische geriatrie

De zorg voor ouderen is één van de speerpunten van ziekenhuis Tjongerschans. In 2016 heeft het ziekenhuis opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis gekregen. De afgelopen jaren heeft de Klinische geriatrie in het ziekenhuis een grote groei doorgemaakt met inmiddels 6 klinisch geriaters in de vakgroep en een specialist ouderengeneeskunde. Naast een uitgebreide polikliniek is er een klinische afdeling (9 bedden), die de komende jaren zal doorgroeien naar 16 bedden. Naast een consultdienst, hebben wij hebben in samenwerking met de chirurgen een goed lopende preoperatieve oncologiepoli en de geriatrische traumatologie in huis opgezet. Op de SEH wordt gescreend op kwetsbare ouderen. Wij zijn een ambitieus centrum. Dit vertaalt zich o.a. door de uitbreiding van het aantal klinische bedden, de samenwerking met collega medisch specialisten in het ziekenhuis en met partners in de keten, maar ook door de samenwerking met het Antonius Ziekenhuis Sneek. Onze vakgroep is vertegenwoordigd in ziekenhuis brede commissies en activiteiten binnen de medische staf. Er wordt door de gehele vakgroep deelgenomen aan de klinische werkzaamheden en 24 uurs diensten binnen de Tjongerschans.

Profiel

Onze voorkeur gaat uit naar een enthousiaste en ondernemende collega met visie en goede contactuele eigenschappen die ook zijn of haar bijdrage zal hebben in de gehele vakgroep. De werkzaamheden zullen bestaan uit het uitbreiden / verder ontwikkelen van de poliklinisch geriatrische zorg en geriatrische consultdienst in het Antonius Ziekenhuis te Sneek. Ervaring op het gebied van managementparticipatie is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld op basis van de AMS.

Website ziekenhuis: 
www.tjongerschans.nl