Klinisch geriater / ETZ

Klinisch geriater / ETZ

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
60-80% FTE
Vacature per: 
dinsdag, 6 juli, 2021
Ziekenhuis: 
ETZ
Locatie / plaats: 
Tilburg
Reageren voor: 
dinsdag, 20 juli, 2021
Reden vacature: 
Waarneming
Huidige klinische geriaters: 

S.H.M. Robben
E.M. Meulenberg
M. Hofman
S. Cox
R.W. Vingerhoets
W.J.A.R.M. Valckx
D.L. Bosch Arnoldussen
H.A.A.M. Maas
M . Hems- van der Zanden 

Wij zoeken/wij bieden: 

Vanwege waarneming heeft de zorgeenheid Geriatrie van het ETZ  per direct een vacature voor een:

Klinisch geriater / Internist ouderengeneeskunde
0,6-0,8 fte 
voor een periode van 5 maanden

Uw uitdaging

U komt te werken in een dynamisch ziekenhuis, dat sterk in ontwikkeling is. Van oudsher is de Geriatrie goed geïntegreerd in het ziekenhuis en in de regio. U komt te werken binnen de zorgeenheid Geriatrie van het ETZ, dat zich buitengewoon aan het profileren is: transparant, flexibel, ambitieus en prestatiegericht. Van u wordt verwacht dat u een teamspeler bent op diverse niveaus: binnen de zorgeenheid Geriatrie, maar ook in relatie tot diverse andere zorgeenheden in en buiten ons ziekenhuis. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit poliklinische werkzaamheden, afgewisseld met supervisie van de klinische afdelingen, medebehandelingen en spoedeisende hulp.

Uw werkomgeving

De zorgeenheid Geriatrie heeft in Midden Brabant een centrale positie in het regionale geriatrisch netwerk en werkt intensief samen met huisartsen en andere netwerkpartners. Er vindt intensieve samenwerking plaats met o.a. GGZ Breburg (regio Midden Brabant) en diverse verpleeghuizen. De zorgeenheid werkt vanuit drie locaties in Tilburg en Waalwijk en beschikt over een algemene polikliniek geriatrie, een geheugenpolikliniek, een valpolikliniek, een polikliniek polyfarmacie, een TAVI polikliniek, een dagdiagnostisch centrum en een verpleegafdeling met 24 bedden. Op locatie Elisabeth is de geriatrische traumaunit met 10 bedden.  Verder wordt samengewerkt binnen het Multidisciplinair Oncologisch Centrum. Een aantal geriaters is actief betrokken binnen het palliatief adviesteam

De vakgroep bestaat op dit moment uit 7,5 fte.  De groep beschikt over een opleidingsbevoegdheid voor de Klinische Geriatrie en stagebevoegdheden voor de opleidingen Interne Geneeskunde Psychiatrie en Specialist ouderengeneeskunde. Ook worden co-assistenten en verpleegkundig specialisten opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek binnen geriatrie richt zich in het bijzonder op oncologische zorg bij ouderen, gerontofarmacologie en delier/cognitieve stoornissen. Klinische werkzaamheden van het poortspecialisme Klinische Geriatrie concentreren zich nog op locatie TweeSteden, van waaruit ook de regionale geriatrische zorg voornamelijk wordt geboden. Op locatie Elisabeth worden de meeste consulten/ medebehandelingen verricht en vindt groei in klinische zorg plaats.

Uw profiel 

  • U bent een allround geriater binnen de patiëntenzorg.
  • U bent flexibel, enthousiast en gedreven.
  • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • U bent bereid deel te nemen aan ANW diensten

Ons aanbod 

  • Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 5 maanden.
  • Het betreft een dienstverband en salariëring conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
Wijze solliciteren /informatie : 

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Susan Cox, vakgroep voorzitter Geriatrie, en/of met Eefje Meulenberg, medisch manager (013) 221 00 95. Stuur uw cv en motivatiebrief vóór 20 juli 2021 naar vacatures@etz.nl en vermeld vacaturenummer 2021.249.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na uw eerste werkdag in ons bezit zijn.