Klinisch geriater / ETZ

Klinisch geriater / ETZ

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80%
Vacature per: 
dinsdag, 18 mei, 2021
Ziekenhuis: 
ETZ
Locatie / plaats: 
Tilburg
Reageren voor: 
dinsdag, 1 juni, 2021
Reden vacature: 
Vervanging vanwege zwangerschapsverlof
Huidige klinische geriaters: 

S.H.M. Robben
E.M. Meulenberg
M. Hofman
S. Cox
R.W. Vingerhoets
W.J.A.R.M. Valckx
D.L. Bosch Arnoldussen
H.A.A.M. Maas
M . Hems- van der Zanden 

Wij zoeken/wij bieden: 

De zorgeenheid Geriatrie van het ETZ heeft per 1 augustus 2021 een vacature voor een

Klinisch geriater
0,8 fte, ter vervanging van een zwangerschapsverlof

Functie
Als klinisch geriater doet u voornamelijk poliklinisch werk, afgewisseld met supervisie van de klinische afdelingen, medebehandelingen en spoedeisende hulp. U werkt in een dynamisch ziekenhuis binnen een zorgeenheid die zich buitengewoon aan het profileren is: transparant, flexibel, ambitieus en prestatiegericht. U werkt als teamspeler samen binnen de zorgeenheid Geriatrie, maar ook met andere zorgeenheden binnen en buiten ons ziekenhuis.

Werkomgeving
De zorgeenheid Geriatrie heeft in Midden Brabant een centrale positie in het regionale geriatrisch netwerk en werkt intensief samen met huisartsen en andere netwerkpartners. Er vindt intensieve samenwerking plaats met o.a. GGZ Breburg (regio Midden Brabant) en diverse verpleeghuizen. De zorgeenheid werkt vanuit drie locaties in Tilburg en Waalwijk en beschikt over een algemene polikliniek geriatrie, een geheugenpolikliniek, een valpolikliniek, een polikliniek polyfarmacie, een TAVI polikliniek, een dagdiagnostisch centrum en een verpleegafdeling met 24 bedden. Op locatie Elisabeth is de geriatrische traumaunit met 10 bedden.  Verder wordt samengewerkt binnen het Multidisciplinair Oncologisch Centrum. Een aantal geriaters is actief betrokken binnen het palliatief adviesteam

De vakgroep bestaat op dit moment 7,5 fte.  De groep beschikt over een opleidingsbevoegdheid voor de Klinische Geriatrie en stagebevoegdheden voor de Interne Geneeskunde en de Psychiatrie. Ook worden co-assistenten en verpleegkundig specialisten opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek binnen geriatrie richt zich in het bijzonder op oncologische zorg bij ouderen, gerontofarmacologie en delier/cognitieve stoornissen. Klinische werkzaamheden van het poortspecialisme Klinische Geriatrie concentreren zich nog op locatie TweeSteden, van waaruit ook de regionale geriatrische zorg voornamelijk wordt geboden. Op locatie Elisabeth worden de meeste consulten/ medebehandelingen verricht en vindt groei in klinische zorg plaats.

Profiel  

  • U bent een allround geriater.
  • U bent flexibel, enthousiast en gedreven.
  • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden
  • U bent bereidheid avond-, nacht- en weekenddiensten te werken.

Ons aanbod

  • Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 8 maanden in verband met het zwangerschapsverlof van een van onze collega’s.
  • Wij bieden een dienstverband en salariëring conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
Wijze solliciteren /informatie : 

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Susan Cox, vakgroep voorzitter zorgeenheid Geriatrie of mevrouw Eefje Meulenberg, medisch manager, (013) 221 00 95.

Stuur uw cv en motivatiebrief vóór 1-6-2021 naar onze Personeelsadministratie via vacatures@etz.nl en vermeld vacaturenummer 2021.176.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na uw eerste werkdag in ons bezit zijn.