Klinisch geriater / Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Klinisch geriater / Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0,8-1-1,0
Ingangsdatum functie: 
woensdag, 1 februari, 2023
Ziekenhuis: 
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
Locatie / plaats: 
Tilburg
Deadline reactie: 
dinsdag, 10 januari, 2023
Reden vacature: 
Uitbereiding van de vakgroep
Huidige klinische geriaters: 

Uw uitdaging
U komt te werken in een dynamisch ziekenhuis, een ziekenhuis dat bouwt aan haar toekomst. Van oudsher is de Geriatrie goed geïntegreerd in het ziekenhuis en in de regio. U komt te werken binnen de zorgeenheid Geriatrie van het ETZ, dat zich buitengewoon aan het profileren is: transparant, flexibel, ambitieus en prestatiegericht. Van u wordt verwacht dat u een teamspeler bent op diverse niveaus: binnen de zorgeenheid Geriatrie, maar ook in relatie tot diverse andere zorgeenheden in en buiten ons ziekenhuis.

Uw werkomgeving
De zorgeenheid Geriatrie werkt vanuit drie locaties in Tilburg en Waalwijk en beschikt over een algemene polikliniek geriatrie, een geheugenpolikliniek, een valpolikliniek, een polikliniek polyfarmacie, een TAVI polikliniek, een oncologiepolikliniek, een dagdiagnostisch centrum en een verpleegafdeling met 24 bedden. De GTU (geriatrische trauma-unit) beschikt over 10 bedden waar hoofdbehandelaarschap plaatsvindt. Een aantal geriaters is actief betrokken binnen het palliatief adviesteam.

Verder heeft de zorgeenheid in Midden Brabant een belangrijke positie in het regionale geriatrisch netwerk en werkt intensief samen met huisartsen en andere netwerkpartners. Er vindt samenwerking plaats met o.a. GGZ Breburg (regio Midden Brabant) en diverse verpleeghuizen.

De vakgroep bestaat op dit moment uit tien geriaters. De groep beschikt over een opleidingsbevoegdheid voor de Klinische Geriatrie en stagebevoegdheden voor de Interne Geneeskunde, Ouderengeneeskunde en de Psychiatrie. Ook worden co-assistenten en verpleegkundig specialisten opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek binnen geriatrie richt zich in het bijzonder op oncologische zorg bij ouderen, gerontofarmacologie en delier/cognitieve stoornissen.

Wij zoeken/wij bieden: 

Uw profiel

  • Allround geriater binnen de patiëntenzorg.
  • Verwacht wordt dat de nieuwe collega zich actief inzet t.b.v. de ziekenhuisorganisatie en geriatrische netwerkvorming.
  • U neemt deel aan ANW diensten.

Ons aanbod

  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Mogelijkheden om aandachtsgebieden verder te ontwikkelen
  • Een dienstverband conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
  • Salariëring conform AMS.
Wijze solliciteren /informatie : 

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met mw. S. Cox, vakgroep voorzitter zorgeenheid Geriatrie, en/of mw. E. Meulenberg, medisch manager, tel. (013) 221 00 95. Stuur je cv en motivatiebrief vóór 10 januari naar de afdeling Personeelsadministratie ETZ, en vermeld vacaturenummer 2022.207. 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na uw eerste werkdag in ons bezit zijn.