Klinisch geriater / Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Klinisch geriater / Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80
Vacature per: 
maandag, 2 december, 2019
Ziekenhuis: 
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
Locatie / plaats: 
Tilburg
Reageren voor: 
maandag, 2 december, 2019
Reden vacature: 
De zorgeenheid Geriatrie heeft een vacature voor waarneming (i.v.m. zwangerschapsverlof) van december 2019 t/m mei 2020. Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een verlenging van dit tijdelijk contract.
Huidige klinische geriaters: 

Jouw uitdaging
U komt te werken in een dynamisch fusie ziekenhuis, dat sterk in ontwikkeling is. Van oudsher is de Geriatrie goed geïntegreerd in het ziekenhuis en in de regio. U komt tijdelijk te werken binnen de zorgeenheid Geriatrie van het ETZ, dat zich buitengewoon aan het profileren is: transparant, flexibel, ambitieus en prestatiegericht. Van u wordt verwacht dat u een teamspeler bent op diverse niveaus: binnen de zorgeenheid Geriatrie, maar ook in relatie tot diverse andere zorgeenheden in en buiten ons ziekenhuis.

Jouw werkomgeving
De zorgeenheid Geriatrie heeft in Midden Brabant een centrale positie in het regionale geriatrisch netwerk en werkt intensief samen met huisartsen en andere netwerkpartners. Er vindt intensieve samenwerking plaats met o.a. GGZ Breburg (regio Midden Brabant) en diverse verpleeghuizen. De zorgeenheid werkt vanuit drie locaties in Tilburg en Waalwijk en beschikt over een algemene polikliniek geriatrie, een geheugenpolikliniek, een valpolikliniek, een polikliniek polyfarmacie, een dagdiagnostisch centrum en een verpleegafdeling met 24 bedden. Verder wordt samengewerkt binnen het Multidisciplinair Oncologisch Centrum. Een aantal geriaters is actief betrokken binnen het palliatief adviesteam.

De vakgroep bestaat op dit moment uit negen geriaters. I.v.m. zwangerschapsverlof zoeken wij een waarnemer. De groep beschikt over een opleidingsbevoegdheid voor de Klinische Geriatrie en stagebevoegdheden voor de Interne Geneeskunde en de Psychiatrie. Ook worden co-assistenten en verpleegkundig specialisten opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek binnen geriatrie richt zich in het bijzonder op oncologische zorg bij ouderen, gerontofarmacologie en delier/cognitieve stoornissen. Klinische werkzaamheden van het poortspecialisme Klinische Geriatrie concentreren zich op locatie TweeSteden, van waaruit ook de regionale geriatrische zorg voornamelijk wordt geboden. Op locatie Elisabeth worden de meeste consulten/ medebehandelingen verricht.

Jouw profiel
- U bent enthousiast en een teamwerker.
- Werkzaamheden kunnen zowel op de polikliniek, in de kliniek als in de medebehandeling zijn.
- U neemt deel aan de ANW diensten.

Wij zoeken/wij bieden: 

- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
- Een dienstverband conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
- Salariëring conform AMS.

Wijze solliciteren /informatie : 

Neem voor meer informatie contact met mw. S. Cox, vakgroep voorzitter zorgeenheid Geriatrie, en/of met dhr. R. Vingerhoets, geriater, tel. (013) 221 00 95. Stuur je cv en motivatiebrief vóór 15 oktober 2019 de afdeling Personeelsadministratie, en vermeld vacaturenummer 2019.275. Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na uw eerste werkdag in ons bezit zijn.