Klinisch geriater / Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Klinisch geriater / Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0,6 tot 0,8
Ingangsdatum functie: 
donderdag, 1 september, 2022
Ziekenhuis: 
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
Locatie / plaats: 
Tilburg
Deadline reactie: 
vrijdag, 24 juni, 2022
Reden vacature: 
Zwangerschapsverlof
Huidige klinische geriaters: 

Jouw uitdaging

U komt te werken in een dynamisch fusie ziekenhuis, dat sterk in ontwikkeling is. Van oudsher is de Geriatrie goed geïntegreerd in het ziekenhuis en in de regio. U komt tijdelijk te werken binnen de zorgeenheid Geriatrie van het ETZ, dat zich buitengewoon aan het profileren is: transparant, flexibel, ambitieus en prestatiegericht. Van u wordt verwacht dat u een teamspeler bent op diverse niveaus: binnen de zorgeenheid Geriatrie, maar ook in relatie tot diverse andere zorgeenheden in en buiten ons ziekenhuis.

Jouw werkomgeving

De zorgeenheid Geriatrie heeft in Midden Brabant een centrale positie in het regionale geriatrisch netwerk en werkt intensief samen met huisartsen en andere netwerkpartners. Er vindt intensieve samenwerking plaats met o.a. GGZ Breburg (regio Midden Brabant) en diverse verpleeghuizen. De zorgeenheid werkt vanuit drie locaties in Tilburg en Waalwijk en beschikt over een algemene polikliniek geriatrie, een geheugenpolikliniek, een valpolikliniek, een polikliniek polyfarmacie, een dagdiagnostisch centrum en een verpleegafdeling met 24 bedden. Ook zijn we hoofdbehandelaar op de geriatrische traumaunit met maximaal 10 bedden. Verder wordt samengewerkt binnen het Multidisciplinair Oncologisch Centrum. Een aantal geriaters is actief betrokken binnen het palliatief adviesteam.

De vakgroep bestaat op dit moment uit tien geriaters. I.v.m. zwangerschapsverlof zoeken wij een waarnemer. De groep beschikt over een opleidingsbevoegdheid voor de Klinische Geriatrie en stagebevoegdheden voor de Interne Geneeskunde en de Psychiatrie. Ook worden co-assistenten en verpleegkundig specialisten opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek binnen geriatrie richt zich in het bijzonder op oncologische zorg bij ouderen, gerontofarmacologie en delier/cognitieve stoornissen. Klinische werkzaamheden van het poortspecialisme Klinische Geriatrie concentreren zich op locatie TweeSteden, van waaruit ook de regionale geriatrische zorg voornamelijk wordt geboden. Op locatie Elisabeth worden de meeste consulten/ medebehandelingen verricht. Poliklinische activiteiten op locatie Waalwijk worden hervat.

Jouw profiel

  • U bent enthousiast en een teamwerker.
  • Werkzaamheden kunnen zowel op de polikliniek, in de kliniek als in de medebehandeling zijn.
  • U neemt deel aan de ANW diensten.
     
Wij zoeken/wij bieden: 

De zorgeenheid Geriatrie heeft een vacature voor waarneming (i.v.m. zwangerschapsverlof) van september 2022 t/m december 2022. Een eerdere start is bespreekbaar en er bestaat een mogelijkheid tot verlenging van de termijn. Voor 28 tot 32 uur per week.

Wijze solliciteren /informatie : 

Neem voor meer informatie contact met mw. S. Cox, vakgroep voorzitter zorgeenheid Geriatrie, en/of met mw. E. Meulenberg, medisch manager, tel. (013) 221 00 95. Stuur je cv en motivatiebrief vóór 24  juni 2022 naar de afdeling Personeelsadministratie ETZ, en vermeld vacaturenummer 2022.207