Klinisch geriater / Diakonessenhuis

Klinisch geriater / Diakonessenhuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80-100
Vacature per: 
woensdag, 12 februari, 2020
Ziekenhuis: 
Diakonessenhuis
Locatie / plaats: 
Utrecht / Zeist / Doorn
Reageren voor: 
donderdag, 5 maart, 2020
Reden vacature: 
Uitbreiding
Huidige klinische geriaters: 

Richard Faaij, Marije Hamaker, Meike Prins en Ariel Vondeling

Wij zoeken/wij bieden: 

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de regio Utrecht. De Ouderengeneeskunde is een speerpunt van het Diakonessenhuis. Onze ambitie is het Diakonessenhuis te maken tot het ziekenhuis voor ouderen in de regio.

In verband met uitbreiding van de activiteiten, zoekt MSB Domstad voor de vakgroep klinische geriatrie een 5e

Klinisch Geriater (0,8-1,0 Fte)

Wij zoeken een enthousiaste en ondernemende collega die samen met ons de geriatrie verder uitbouwt. Onder andere willen we de multidisciplinaire samenwerking met andere specialismen verder vergroten. Als teamspeler bent u vakkundig, communicatief, flexibel, pragmatisch en creatief, affiniteit met innovatie en organisatie van zorg strekt tot aanbeveling. Ook arts-assistenten die binnenkort hun opleiding afronden worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Wij bieden alle facetten van het vak en de ruimte om je eigen ambities te ontwikkelen. We beschikken over één van de grootste klinische afdelingen Geriatrie in Nederland. Deze bevindt zich op locatie Zeist en is recent reactiverend ingericht.  De geriatrische traumatologie afdeling is op locatie Utrecht en heeft een regionale functie. Er is een goed lopende dagkliniek in Utrecht en Zeist.  Er is samenwerking met meerdere specialismen o.a. op het gebied van de oncologie, de cardiogeriatrie, geheugendiagnostiek en we zijn lid van het palliatief team.
Als vakgroep zijn we wetenschappelijk zeer actief en participeren we in diverse commissies binnen en buiten het ziekenhuis. We bieden de opleiding aan voor co-assistenten, een specialist ouderengeneeskunde en er zijn erkende stages voor internisten in opleiding.

De huidige vakgroep klinische geriatrie bestaat uit vier geriaters: Richard Faaij, Marije Hamaker, Meike Prins en Ariel Vondeling. De vakgroep is onderdeel van de maatschap interne geneeskunde/maag-, darm- en leverziekten/klinische geriatrie. Deze maatschap bestaat momenteel uit 26 specialisten; veertien internisten, acht MDL-artsen en vier klinisch geriaters. Als onderdeel van deze maatschap neemt onze vakgroep deel aan onderwijs- en opleidingsactiviteiten. Bij toetreding tot de maatschap is een inverdienregeling van toepassing.

Wijze solliciteren /informatie : 

Meer weten over deze vacature?
Vraag het Meike Prins, klinisch geriater, 088-2505926, mprins3@diakhuis.nl

Uw sollicitatie vergezeld van uw cv, kunt u tot 5 maart 2020 per mail richten aan het bestuur MSB Domstad, t.a.v. dhr. dr. S.K. Nagesser, voorzitter benoemingscommissie, msbdws@diakhuis.nl
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 10 of 11 maart 2020 in de avond.