Klinisch geriater / Amsterdam UMC

Klinisch geriater / Amsterdam UMC

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0,8
Vacature per: 
zondag, 1 september, 2019
Ziekenhuis: 
Amsterdam UMC
Locatie / plaats: 
AMC/Amsterdam
Reageren voor: 
zaterdag, 15 juni, 2019
Reden vacature: 
Sabbatical
Huidige klinische geriaters: 

H.C. Willems
N. van der Velde
M.A. van Maanen
J.L. Parlevliet
R. Franssen
M.J. Henstra
E.P. van Poelgeest
W.J. Frenkel
I. Oudejans
M. Resodikromo

Wij zoeken/wij bieden: 

Per 1 september 2019 is de vakgroep interne ouderengeneeskunde/ geratrie op zoek naar een enthousiaste collega die ons team kan versterken gedurende de periode van 1 jaar. We zijn op zoek naar een tijdelijke enthousiaste internist ouderengeneeskunde/klinisch geriater ivm een sabattical van een collega. Je zult je met name bezighouden met patientenzorg en onderwijs. Wetenschap zal ip niet tot je primaire taken behoren. Je zult actief zijn op de polikliniek,  dag- en valkliniek en op de eerste hulp. Ook zul je werkzaam zijn in de wijkkliniek. Informatie over de wijkkliniek kun je vinden in de paragraaf “De Afdeling.” Je zult participeren in het onderwijs binnen onze vakgroep, maar ook binnen de opleiding interne geneeskunde. Er is volop ruimte voor eigen invulling van onderwijs. Je zult periodiek zowel dag-avond als weekenddiensten draaien in de wijkkliniek waar je zult fungeren als voorwacht. 

De vakgroep geriatrie/ouderengeneeskunde momenteel uit 4 klinisch geriaters en 5 internisten ouderengeneeskunde. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met AIOS in opleiding tot internist (voor verschillende aandachtsgebieden waaronder ouderengeneeskunde), 2 HAIO’s en drie verpleegkundig consultenten. Ook werkt er een verpleegkundig specialist geriatrie op de SEH.
Met dit enthousiaste en gevarieerde team levert de afdeling ouderengeneeskunde uitstekende academische geriatrische zorg op 2 locaties: Het AMC en de Wijkkliniek, gelegen in Amsterdam Zuid Oost. De Wijkkliniek is een nieuw zorgconcept waar laagcomplexe multidisciplinaire ziekenhuiszorg voor acuut opgenomen kwetsbare ouderen wordt geleverd. Ons team is hiermee gestart op 1 juli 2018 en het project is nog in volle ontwikkeling.
Naast patiëntenzorg en innovatie richt onze afdeling zich ook op het opleiden van de volgende generatie dokters. Behalve internisten ouderengeneeskunde, leiden we ook internisten met andere differentiaties, huisartsen, co-assistenten, verpleegkundig specialisten en PA’s op. Tot slot houdt de afdeling ouderengeneeskunde/ geriatrie zich intensief bezig met wetenschap. Binnen ons team hebben we een hoogleraar Valpreventie en een hoogleraar Acute Ouderenzorg waardoor onze wetenschappelijke ambities in de volle breedte worden uitgevoerd.
Onze afdeling werkt nauw samen met de afdeling Ouderengeneeskunde in het VUmc vanwege de alliantie.
Collega’s die in de afrondende fase zitten van hun opleiding worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

•             Je bent een collegiale en motiverende teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden
•             Je zult je voornamelijk bezighouden met zowel klinische als poliklinische patiëntenzorg
•             Naast je werkzaamheden in het AMC, zal je ook meedraaien in de Wijkkliniek. Hiervan ligt focus ligt op de acute zorg aan ouderen en de SEH zal in daardoor ook tot je werkterrein behoren.
•             Je bent bereid als voorwacht weekend-, avond-, en nachtdiensten te draaien, gemiddeld eens per maand een heel weekend of midweek.
•             Je vindt het leuk een bijdrage te leveren aan het opleiden en onderwijzen van AIOS en verpleegkundigen en bedside teaching te geven.