Klinisch geriater / Alrijne

Klinisch geriater / Alrijne

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
60-70%
Vacature per: 
maandag, 1 februari, 2021
Ziekenhuis: 
Alrijne
Locatie / plaats: 
Leiden
Reageren voor: 
donderdag, 14 januari, 2021
Reden vacature: 
vertrek SO
Wij zoeken/wij bieden: 

Wij zoeken een specialist ouderengeneeskunde of een klinisch geriater voor tijdelijke invulling van vacature op de GRZ revalidatie afdeling vanwege plots vertrek van een specialist ouderengeneeskunde. Het betreft een aanstelling voor 6 maanden voor 28-32 uur per week. In deze periode zal gezocht worden naar een nieuwe specialist ouderengeneeskunde voor een vaste aanstelling.

De 3 revalidatie afdelingen van het Alrijne ziekenhuis bevinden zich in Leiden en Alphen aan de Rhijn. Ze zijn gelegen in de poliklinische gebouwen van het ziekenhuis en vallen onder de RVE ouderengeneeskunde. Er is daarmee nauwe samenwerking met de vakgroep ouderengeneeskunde (klinische geriatrie en internisten ouderengeneeskunde). 

Wat ga je doen binnen herstelgerichte zorg?

Je gaat werken op afdelingen herstelgerichte zorg (GRZ en ELV) in Leiden en in Alphen aan den Rijn. Het doel van onze zorg is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid zodanig te herstellen dat de patiënt zo spoedig mogelijk terug kan keren naar de thuissituatie. Daar waar terugkeer naar huis ondanks alle inspanningen niet mogelijk blijkt, wordt samen met de patiënt en zijn mantelzorger gezocht naar een passend alternatief.

Om deze doelstellingen beter te verwezenlijken is ervoor gekozen de herstelgerichte zorg organisatorisch onder het ziekenhuis te laten vallen. Hierdoor ontstaan nog kortere lijnen met verwijzend medisch specialisten, en een betere en snellere toegang tot ziekenhuisfaciliteiten zoals diagnostiek en behandeling. Het medisch team van de herstelgerichte zorg bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, ANIOS en AIOS. Samen werken we aan ambitieuze doelen voortkomend uit de visie op herstelgerichte zorg.  Jij:

  • bent samen met de vakgroep verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde medische zorg en behandeling op de herstelgerichte zorgafdelingen, waarbij de focus – naast de kwaliteit van dienstverlening – sterk ligt op de doorontwikkeling van multidisciplinair samenwerken in het revalidatieproces;
  • ziet het geven van onderwijs als een vanzelfsprekendheid;
  • neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten in avond en nacht;
  • bent samen met collega-artsen verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de medische zorg.

Deel jij onze ambitie en wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met op met Esther Aptroot-Groeneveld, 1ste specialist ouderengeneeskunde, via telefoonnummer 06 1235 8503.