Anios / Rijnstate Ziekenhuis

Anios / Rijnstate Ziekenhuis

Functie: 
Anios
% FTE: 
100
Vacature per: 
zondag, 1 maart, 2020
Ziekenhuis: 
Rijnstate Ziekenhuis
Locatie / plaats: 
Arnhem
Reageren voor: 
zaterdag, 1 februari, 2020
Reden vacature: 
Vanaf 1 maart 2020 zijn er twee vacatures voor de functie arts-assistent geriatrie niet in opleiding
Huidige klinische geriaters: 

Mevr. G. A. M. Golüke - Willemse
Mevr. D. J. Koenjer – Oude Lansink
Mevr. Y. Hendrix
Mevr. A. E. Laan
Mevr. P. J. W .B. van Mierlo
Mevr. S .C. Stalpers - Konijnenburg
Mevr. D .G. Taekema
Dhr. H. H. Wijnen
Dhr. J. Bruijns
 

Wij zoeken/wij bieden: 

Wie zijn wij?
De zorgeenheid Klinische Geriatrie bestaat uit 2 verpleegafdelingen met totaal 24 bedden, tevens polikliniek, dagpolikliniek en consultatieve dienst. Op de afdeling worden kwetsbare oudere patiënten opgenomen die veelal meerdere aandoeningen hebben. Het specialisme is nog steeds volop in ontwikkeling en de zorg voor de kwetsbare oudere patiënten is ook een aandachtspunt van het gehele ziekenhuis.

Jouw baan?
Voor de afdeling Geriatrie zijn wij per 1 maart 2020 op zoek naar twee ANIOS Klinische Geriatrie. U verricht patiëntenzorg op de afdeling Geriatrie voor 9 à 10 bedden onder supervisie van een Klinisch Geriater. Polikliniek en participatie in de consultatieve dienst/spoedeisende hulp behoren ook tot de werkzaamheden. U zult tevens na een gepaste inwerkperiode worden ingeroosterd voor de avond, nacht en weekenddiensten.

Wie bent u?
U bent een basisarts die zich meer wil bekwamen in de geriatrie dan wel zich wil oriënteren op een eventuele specialisatie in de klinische geriatrie.

Wijze solliciteren /informatie : 

Interesse? Wij bieden een aanstelling als ANIOS voor de duur van een jaar. Salariëring vindt plaats conform de CAO ziekenhuiswezen (FWG 65). Wij bieden u een dynamische werkplek met veel aandacht en ruimte voor opleiden, leren en ontwikkelen. Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met mevrouw dr. D.G. Taekema, Klinisch Geriater/opleider, bereikbaar via 088-0058620 of drs. G. Golüke-Willemse, Klinisch Geriater/plaatsvervangend opleider of drs. S.C. Stalpers-Konijnenburg, Klinisch Geriater. Uw sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor 1 februari 2020. U kunt deze richten aan Rijnstate Ziekenhuis, dr. D.G. Taekema, opleider Klinische Geriatrie en per mail verzenden naar geriatrie@rijnstate.nl. De definitieve selectie vindt plaats na een gesprek met de opleider, een geriater van de vakgroep en een arts assistent Geriatrie. Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door Rijnstate.