Home >> Professionals >> NVKG >> Vacatures >> Aios / Universitair Medisch Centrum

Aios / Universitair Medisch Centrum

Aios / Universitair Medisch Centrum

Functie: 
Aios
% FTE: 
100
Vacature per: 
donderdag, 14 september, 2017
Ziekenhuis: 
Universitair Medisch Centrum
Locatie / plaats: 
Groningen
Reageren voor: 
maandag, 25 september, 2017
Reden vacature: 
Opleidingsplek
Huidige klinische geriaters : 

S.E.J.A. de Rooij
H.H.M. Hegge

Wij zoeken/wij bieden: 

AIOS Klinische Geriatrie (fulltime, 46 uur)

Het Opleidingscluster Noord is medio 2017 ontstaan. Naast Leeuwarden wordt de opleiding nu ook in het UMCG aangeboden. De opleidingsklinieken van Noord-Nederland bestaan uit het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Wij zijn voor 2017 en voor 2018 op zoek naar 4 gedreven artsen die klinisch geriater willen worden en hun opleiding tot klinisch geriater in het UMCG willen volgen.

Opleidingscluster Noord

Het UMCG, het ziekenhuis dat Healthy Ageing in 2008 tot haar speerpunt heeft verkozen en haar Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) dat sedert 2007 in ons ziekenhuis actief is, willen op effectieve wijze de zorg voor kwetsbare ouderen borgen door middel van samen leren en verbeteren. Op het UCO worden internisten ouderengeneeskunde, ouderenpsychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten opgeleid. Het UCO zet zich in voor optimale ouderenzorg in het hele UMCG.
Hiertoe heeft het UMCG onder meer een netwerk van ambassadeurs kwetsbare ouderen ingericht, dat alle afdelingen beslaat waar kwetsbare ouderen worden opgenomen, en dat na- en bijscholing verzorgt i.s.m. het UCO en het Wenckebach instituut. Ook de hiertoe opgerichte Leidende Coalitie Kwetsbare ouderen, actief sedert 2015, is met haar stuurgroep en werkgroepen gericht op 4 relevante thema’s in de zorg voor kwetsbare ouderen: acute zorgvragen voor kwetsbare ouderen, transmurale zorgoverdracht, vrijheidsbeperkende interventies [VBI] en de stem van de patiënt in het multidisciplinair overleg.
De Leidende Coalitie houdt hiertoe onder meer UMCG-brede meetdagen voor VBI en heeft ook het zorgpad kwetsbare ouderen van het Comprehensive Center Acute Zorg vorm gegeven. Naast de implementatie van de Transmurale Zorgbrug [doorbraakproject ZonMw] is het UMCG voortrekker van andere innovatieve zorgtrajecten voor kwetsbare ouderen met een acute zorgbehoefte zoals het Hospital At Home zorgprogramma dat ziekenhuiszorg thuis biedt aan kwetsbare ouderen met dementie [www.hospitalathome.nl] en het SeniorLines project dat op meer dan 10 UMCG-verpleegafdelingen de toegevoegde waarde van ziekenhuisbehandeling onderzoekt op de thema’s van positieven gezondheid.
In het onderwijs maakt het UCO naast de conventionele onderwijsmiddelen [contactonderwijs, coachgroepen, colleges] ook gebruik van serious gaming en e-learning om [beginnende] artsen en verpleegkundigen te scholen op het opdoen van ervaringen in bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare ouderen met een delier. De genoemde scholing is er ook op gericht dat expertise t.a.v. kwetsbare ouderen bij alle specialismen en beroepsgroepen aanwezig is en beschikbare kennis en vaardigheden gedeeld wordt.
Daarnaast wordt onderzoek naar participatie, besluitvormingsprocessen en decision-tools in het UMCG ontwikkeld en direct toegepast in de zorg, bv de doelenschuif [Huisartsengeneeskunde & Geriatrie], de Needs and Benefit Assessment [SeniorLines] en het MDO ouderen en kanker [KWF beleidsproject].
Palliatieve zorg en medebehandeling bij heupfractuurpatiënten [Collumcare] maakt onderdeel uit van de dagelijkse patiëntenzorg.

Opleidingsinformatie

De opleiding tot klinisch geriater is een 5-jarige opleiding bestaande uit twee jaar vooropleiding interne geneeskunde, twee jaar somatische geriatrie en één jaar geriatrie in de GGZ/Ouderenpsychiatrie met ruimte voor een keuzestage.

Binnen Opleidingscluster Noord bestaat de mogelijkheid de volledige opleiding in Noord-Nederland te volgen. De vooropleiding interne geneeskunde kan worden gevolgd zowel in het MCL als in het UMCG. De vervolgopleiding wordt aangeboden door de afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie [UCO] van het UMCG en door het MCL samen met Lentis en GGZ Friesland.

Functie inhoud
Je behandelt oudere patiënten met gecombineerde problematiek op somatisch, psychisch, functioneel en sociaal terrein. De nadruk ligt op het behoud of verbeteren van het functioneren en kwaliteit van leven.

Functie eisen
- Je bent een ambitieuze arts die beschikt over enige werkervaring in de klinische geriatrie
- Je hebt affiniteit met het werken met ouderen
- Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair verband
- Interesse in wetenschappelijk onderzoek strekt tot de aanbeveling

Ons aanbod
De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in de salarisschalen opleiding tot specialist. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring.

Wijze solliciteren /informatie : 

Wil je meer weten over deze functie en je kansen binnen het opleidingscluster Noord?
Neem dan contact op met prof dr S.E.J.A. de Rooij (opleider) of mevrouw drs. H.H.M. Hegge (plaatsvervangend opleider), via s.e.j.a.de.rooij@umcg.nl of h.h.m.hegge@umcg.nl

Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag voor 25 september 2017 via de sollicitatiebutton op de UMCG pagina. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 29 september 2017. Het opleidingsteam van het MCL zal aan de sollicitatie procedure deelnemen.
Twee AIOS starten uiterlijk 31 december 2017

Website ziekenhuis: 
www.umcg.nl