Aios / cluster Noord

Aios / cluster Noord

Functie: 
Aios
% FTE: 
100
Ingangsdatum functie: 
vrijdag, 2 september, 2022
Ziekenhuis: 
cluster Noord
Locatie / plaats: 
UMCG en/of MCL
Deadline reactie: 
donderdag, 1 september, 2022
Reden vacature: 
doorlopende vacature voor de opleiding tot klinisch geriater in Cluster Noord
Wij zoeken/wij bieden: 

Word Klinisch geriater in het Cluster Noord. Wij willen toekomstbestendige klinisch geriaters opleiden die wetenschappelijk onderbouwd, samen met de patiënt, zijn systeem en het behandelteam kwalitatief hoogwaardige interprofessionele en passende zorg verlenen aan kwetsbare ouderen en in staat zijn tot zorgvernieuwing. 

Wij houden rekening met de opleidingswensen en –behoeften van de individuele AIOS in samenspraak met de opleidingseisen en verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel. Daarbij denken wij met onze regionale partners in kansen en mogelijkheden.

Het opleidingscluster Noord is onderdeel van OOR NO. De opleidingsklinieken van Noord-Nederland zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Medisch Centrum Leeuwarden(MCL) en de GGZ instellingen GGZ Friesland en Lentis-ouderenpsychiatrie, zie eventueel ook de website: Klinische geriatrie - OOR NO

Wij zoeken gedreven artsen die klinisch geriater willen worden en hun opleiding in cluster Noord willen volgen. Er is 2 keer per jaar een sollicitatieronde 1 keer in het voorjaar (start opleiding sept) en 1 keer in het najaar (start  opleiding  januari). In de sollicitatiecommissie zal een afvaardiging van het UMCG, het MCL en een aios plaatsnemen. 

Mocht je worden aangenomen voor de opleiding, dan zal in samenspraak besloten worden wie jouw eind oordelend opleider wordt. Dit kan Harianne Hegge zijn, opleider UMCG of Elles Huinink, opleider MCL. Ook wordt een opleidingsschema vastgesteld dat passend is bij ambities, leerdoelen en eerder verkregen competenties. In dit opleidingsschema ben je voor een deel op de andere locatie om daar stages te volgen.

Wijze solliciteren /informatie : 

Voor meer informatie over de opleiding tot klinisch geriater en de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met:
Harianne Hegge:
h.h.m.hegge@umcg.nl
telefoon: 050-3613921

Elles Huinink
E.Huinink@mcl.nl
Telefoon: 058 2866840