Algemeen

Introductiefilm

De opleiding klinische geriatrie bestaat uit een vooropleiding interne geneeskunde, somatische geriatrie en een deel geriatrie in de GGZ/ouderenpsychiatrie. De opleiding dient zowel klinisch, poliklinisch als consultatief in andere ziekenhuisafdelingen en verpleeghuizen te zijn. Er is een verplichte stage neurologie. Veel aandacht zal worden besteed aan het werken in een multidisciplinaire groep. Naast de praktijk dient de assistent ook cursorisch onderwijs in de geriatrie en gerontologie te volgen. De opleiding geriatrie wordt gevolgd in een observatie-afdeling voor geriatrische patiënten, waarbij naast klinisch ook consultatief en poliklinisch werk wordt verricht. Tijdens de opleiding moet de assistent tenminste eenmaal een voordracht houden of een artikel publiceren.

Opleidingsduur 

5 jaar, waarvan 2 jaar vooropleiding interne geneeskunde en 3 jaar Klinische Geriatrie waarvan een deel in de GGZ/ouderenpsychiatrie.

Cluster opleiding Midden

Contactpersoon: Drs. G.M. Kamminga-Rooijakkers
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Tel: 073-5538629
Email: t.kamminga@jbz.nl

Clusteropleiding Zuidoost
Contactpersoon: Mw. dr. D.Z.B. van Asselt
Radboudumc
Email: Dieneke.vanasselt@radboudumc.nl
website: www.klinischgeriater.nl 

Clusteropleiding West 
Contactpersoon: Mw. J.I. Eikelboom- Dankerlui
Amphia Ziekenhuis
E-mail: jeikelboom@amphia.nl of tmerode@amphia.nl
Website: https://www.ockg-west.nl/

Clusteropleiding Zuid
Contactpersoon: Carolien van der Linden
Catharina Ziekenhuis
Email: carolien.vd.linden@cze.nl
Website: http://www.opleidinggeriatrieclusterzuid.nl/

Clusteropleiding Noord
Contactpersoon: Mw. prof.dr. S.E.J.A. de Rooij
UMCG
​​Email: s.e.j.a.de.rooij@umcg.nl