Home >> Professionals >> NVKG >> Vacatures >> Klinisch geriater / Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klinisch geriater / Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klinisch geriater / Ziekenhuis Gelderse Vallei

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
70% - 80%
Vacature per: 
vrijdag, 22 december, 2017
Ziekenhuis: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Locatie / plaats: 
Ede
Reageren voor: 
woensdag, 10 januari, 2018
Reden vacature: 
Waarnememing
Huidige klinische geriaters : 

U werkt samen met 5 klinisch geriaters; Desiree Verheijen, Ans Aarts, Rachel Bogers, Nynke Veldman en André Janse en een physician assistant Jos Looijschelder.

Wij zoeken/wij bieden: 

In verband met waarneming zijn wij voor één jaar opzoek naar geregistreerde klinisch geriater (0,7-0,8 fte), die op een enthousiaste en dynamische wijze een bijdrage levert aan de functionele eenheid en de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Hij/zij kan het belang van goede zorg voor kwetsbare ouderen uitdragen en implementeren in het ziekenhuis en de regio, middels een concrete bijdrage in projecten. Voorts verwachten wij dat de kandidaat zich opstelt als teamspeler in het goed draaiende team en beschikt over goede communicatieve vaardigheden om binnen en buiten het ziekenhuis multidisciplinair samen te werken.

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. We leveren in samenwerking met andere disciplines een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling en vervullen daarmee een belangrijke regionale functie. Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het gebied van voeding, sport en bewegen.

De functionele eenheid Klinische Geriatrie bestaat uit de verpleegafdeling ouderengeneeskunde, de polikliniek geriatrie en het consultatieve team. De verpleegafdeling heeft 32 bedden, waar patiënten van de klinisch geriater en internist worden opgenomen, tevens worden er vanaf 1 april kwetsbare ouderen patiënten met een heupfractuur opgenomen. Het poliklinische team bestaat uit verpleegkundig consulenten, polikliniekassistenten en secretaresses. Op de polikliniek zijn er verschillende multidisciplinaire polisessies en er is een consultatief team, voor medebehandeling van patiënten in de kliniek.

De medewerkers zijn gedreven in het verlenen van optimale zorg aan onze kwetsbare patiënten. Hierbij zijn klantvriendelijkheid, kwaliteit van zorg, innovatie en een zichtbare verbetercultuur belangrijke elementen. Zo werken we met verschillende zorgpaden, heeft het ziekenhuis het keurmerk “senior vriendelijk ziekenhuis” en zijn er uitbreidingsplannen met een nieuw concept voor de verpleegafdeling ouderengeneeskunde, met een doelgroep gerichte benadering.

De vakgroep participeert in de opleiding Interne Geneeskunde en in de kliniek en polikliniek worden co-assistenten opgeleid vanuit UMC Utrecht en UMC St. Radboud. Daarnaast heeft de functionele eenheid een opleidingserkenning voor de ziekenhuisstage voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundige vervolgopleiding geriatrie. Tevens is er actieve participatie in de opleiding van klinisch geriaters tijdens het stagejaar ouderenpsychiatrie bij GGZ Pro Persona, locatie de Riethorst in Ede. In de regio is een goede en intensieve samenwerking met de GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen in het netwerk geriatrie. Tevens wordt intensief samengewerkt met de 1e lijn en de zorgketens dementie. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht, onder andere in samenwerking met Wageningen Universiteit Research (WUR) op het gebied van voeding. Op dit onderzoeksproject werkt een AIO vanuit de (WUR).

Het ziekenhuis ligt centraal in het land en is via de weg en met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. De woonomgeving is bijzonder fraai. De aanstelling is conform de AMS regeling en betreft een parttime (0,7 – 0,8 FTE) dienstverband voor bepaalde tijd. Ook artsen in opleiding tot specialist die op korte termijn de registratie tot klinisch geriater verwerven nodigen wij uit om op deze vacature reageren.

Wijze solliciteren /informatie : 

Inlichtingen worden graag verstrekt door A. Janse, medisch hoofd en klinisch geriater, telefoon 0318 – 435414; e-mail; jansea@zgv.nl of Rachel Bogers-Reus klinisch geriater en voorzitter van de vakgroep 0318-435485; email: bogersR1@ZGV.nl ; of mevrouw J. Wijnveen, directeur Patiëntenzorg, telefoon 0318-434962.
Meer informatie over het ziekenhuis en de vakgroep klinische geriatrie vindt u op www.zgv.nl.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot en met 10 januari 2018 richten aan werving-selectie@zgv.nl of via de website: www.werkenbijzgv.nl.
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagavond 16 januari 2018.

Website ziekenhuis: 
www.ZGV.nl