Home >> Professionals >> NVKG >> Vacatures >> Klinisch geriater / Radboudumc

Klinisch geriater / Radboudumc

Klinisch geriater / Radboudumc

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0.8-1.0
Vacature per: 
dinsdag, 28 november, 2017
Ziekenhuis: 
Radboudumc
Locatie / plaats: 
Nijmegen
Reageren voor: 
maandag, 1 januari, 2018
Reden vacature: 
Uitbreiding activiteiten
Huidige klinische geriaters : 

Dr, Dieneke van Asselt;
Drs Carolien Benraad;
Dr Jurgen Claassen;
Drs Annemie Diepstraten;
Drs David Jansen;
Dr Marianne van Iersel;
Dr Didy Jacobsen;
Prof dr Marcel Olde Rikkert;
Dr. Yvonne Schoon.

Wij zoeken/wij bieden: 

Wij zoeken:
een talentvolle klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde, die niet alleen willen uitblinken in het eigen specialisme, maar die ook nieuwe initiatieven wil ontplooien en actief willen sturen op kwaliteit van zorg en verbetering van welzijn voor oudere patiënten, kwetsbaar en niet-kwetsbaar.
Zij/hij heeft specifieke affiniteit om voor een deel van de aanstelling te werken als medebehandelaar in de Ouderenpsychiatrie en daarin mede vorm te geven aan de nieuwe medische dienstverleningsafspraak ten behoeve van de GGZ Ouderenpsychiatrie van Propersona. De klinisch geriater gaat daartoe deel uitmaken van het behandelteam van vooral kortdurend opgenomen oudere patiënten en voor een kleiner deel ambulante patiënten vanuit Propersona Ouderenpsychiatrie-Nijmegen, maar wordt aangesteld als staflid geriatrie in het Radboudumc. De psychiater is regiebehandelaar en de klinisch geriater is medebehandelaar voor de somatische zorg. Daarnaast is bij de diagnostiek van complexe cognitieve stoornissen een nauwe samenwerking tussen de ouderenpsychiater en klinisch geriater en het Radboudumc Alzheimer Centrum essentieel.

Als belangrijkste competenties kiezen we voor een uitstekende clinicus en all round klinisch geriater, die goed is in multiprofessioneel teamspel en ervaring heeft met innovatie van zorg. Zij/hij heeft supervisor kwaliteiten of wil deze ontwikkelen om (op kortere of iets langere termijn) een leidende rol mogelijk maken voor coördinatie van de opleiding klinische geriatrie in Propersona, binnen het opleidingscluster Zuid Oost Nederland (OZON), in nauwe samenwerking met de opleider psychiatrie. De kl geriater maakt nadrukkelijk deel uit van de staf in het Radboudumc en bezit de competenties en ambitie om te participeren in een of meerdere van de topreferente zorgketens die de afdeling geriatrie verzorgt.
Ervaring met onderzoek of onderwijs strekt tot aanbeveling. Gezien de samenstelling van het klinische team (thans 8 kl geriaters, 1 internist ouderengeneeskunde, 2 physician assistants), hebben we een voorkeur voor een jonge, bij voorkeur gepromoveerde, collega, die tevens zal participeren in diensten, om 7x 24 uur continuïteit van geriatrische zorg te bieden.

Sta je op het punt om je opleiding af te ronden en raakt deze omschrijving ook jouw competenties en loopbaandroom? Ook dan maken we graag kennis met je.

Wat bieden we?
Je werkt in een prettige en collegiale sfeer binnen een toonaangevende afdeling, die een voortrekkersrol vervult op het gebied van innovatieve patiëntenzorg met daaraan gekoppeld wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Vervlochten met die patiëntenzorg verzorgen we klinische opleidingen en dragen substantieel bij aan het vernieuwde onderwijscurriculum geneeskunde en biomedische wetenschappen.
Met alle collega’s wordt een individueel ontwikkeltraject afgesproken, passend binnen de speerpunten van het Radboudumc en de afdeling geriatrie. Doorgroei in academisch onderzoek, onderwijs of opleiderschap voor het GGz deel van de opleiding tot klinisch geriater behoren tot de mogelijkheden. We willen daarbij een goede invulling bereiken van enerzijds de ambitie tot excellentie in het kader van de academische taakstellingen, en anderzijds de menselijke maat die we in het Radboudumc als kernwaarde in samenwerking en werkgeverschap willen vormgeven.
De beleidsvoornemens van de afdeling voor 2018 en verder, zoals samengevat in de One Paper Strategy, zijn op aanvraag beschikbaar.

Wijze solliciteren /informatie : 

Contactinformatie
Wil je reageren op deze vacature stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 1 januari naar Afd Geriatrie 925Radboudumc, Postbus 9101, 6500HB Nijmegen tav Prof dr MGM Olde Rikkert ovv 'Vacature geriater'.
Wil je nadere informatie, neem dan voor een kennismaking contact op met Marcel Olde Rikkert, afdelingshoofd Geriatrie, via 024-3616772 of email: Marcel.OldeRikkert@Radboudumc.nl.

Website ziekenhuis: 
www.Radboudumc.nl en www.klinischgeriater.nl